İndekslenen Dergiler
Aramak istediğiniz derginin adının tümünü yada bir kısmını yazarak "Ara" butonuna basınız. Arama sonucunda listelenen dergiler içinde ilgilendiğiniz dergiyi bulabilirsiniz. Derginin adının yanı sıra kısa adı, İngilizce adı, eski adları, ISSN numarası, yayıncısı veya girdiği indekslere göre de arama yapabilirsiniz.

Ayrıca harf kümelerinden herhangi birisine basarak, ilgili harflerle başlayan dergileri listeletebilir, herhangi birisini seçerek aradığınız derginin detaylarına ulaşabilirsiniz.

0-1 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

   ARAMA SONUCU:


  3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi
  ARTEMIS (The Journal of the Turkish German Gynecological Association)
  Abant Tıp Dergisi
  Acta Medica
  Acta Medica Alanya
  Acta Medica Anatolia
  Acta Odontologica Turcica
  Acta Oncologica Turcica
  Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
  Acta Pharmaceutica Sciencia
  Actual Medicine
  Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  Adli Bilimler Dergisi
  Adli Psikiyatri Dergisi
  Adli Tıp Bülteni
  Adli Tıp Dergisi
  Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
  Advances in Molecular Medicine
  Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  Ahi Evran Medical Journal
  Akademik Gastroenteroloji Dergisi
  Akademik Geriatri Dergisi
  Akdeniz Tıp Dergisi
  Anadolu Güncel Tıp Dergisi
  Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
  Anadolu Kardiyoloji Dergisi
  Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi
  Anadolu Psikiyatri Dergisi
  Anadolu Tıp Dergisi
  Androloji Bülteni
  Anestezi Dergisi
  Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi
  Ankara Cerrahi Dergisi
  Ankara Medical Journal
  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
  Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi
  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
  Annals of Medical Research
  Annals of Medical Sciences
  Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi
  Archives of Clinical and Experimental Medicine
  Archives of Rheumatology
  Arşiv Kaynak Tarama Dergisi
  Astım Allerji İmmünoloji
  Atatürk Üniv. Diş Hekimliği Fak. Dergisi
  Avrasya Aile Hekimliği Dergisi
  Ağrı Dergisi
  BARNAT
  Bakırköy Tıp Dergisi
  Balkan Medical Journal
  Balıkesir Medical Journal
  Balıkesir Sağlık Bilimler Dergisi
  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi
  Bağcılar Tıp Bülteni
  Bağımlılık Dergisi
  Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  Beyoglu Eye Journal
  Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi
  Bezmialem Science
  Bilgisayarlı Tomografi Bülteni
  Bozok Tıp Dergisi
  Boğaziçi Tıp Dergisi
  Bursa Devlet Hastanesi Bülteni
  Causapedia
  Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  Cerrahi Onkoloji Dergisi
  Cerrahi Sanatlar Dergisi
  Cerrahpaşa Tıp Dergisi
  Clinical Dentistry and Research
  Clinical and Experimental Health Sciences
  Cukurova Medical Journal
  Cumhuriyet Dental Journal
  Cumhuriyet Medical Journal
  Current Thoracic Surgery
  Çağdaş Cerrahi Dergisi (Logos)
  Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi
  Çocuk Cerrahisi Dergisi
  Çocuk Dergisi
  Çocuk Enfeksiyon Dergisi
  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
  Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği dergisi
  Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi
  Dahili Tıp Bilimleri Dergisi
  Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi
  Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi
  Dermatoz
  Diabet Bilimi
  Diagnostic and Interventional Radiology (Tanısal ve Girişimsel Radyoloji)
  Dicle Tıp Dergisi
  Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi
  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  Düzce Tıp Fakültesi Dergisi
  Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
  E Journal of Cardiovascular Medicine
  ENT Updates
  ENTCase
  Eastern Journal of Medicine (EJM)
  Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
  Ege Klinikleri Tıp Dergisi
  Ege Pediatri Bülteni
  Ege Tıp Bilimleri Dergisi
  Ege Tıp Dergisi
  Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi
  Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
  Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi (Artroplasti Artroskopik Cerrahi)
  El ve Mikrocerrahi
  Endokrinolojide Diyalog
  Endokrinolojide Yönelişler
  Endoskopi Dergisi
  Epilepsi Dergisi
  Erciyes Tıp Dergisi
  Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
  Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi
  Eurasian Journal of Emergency Medicine
  Eurasian Journal of Medical Investigation
  Eurasian Journal of Medicine and Oncology
  Eurasian Journal of Pulmonology
  Eurasian Journal of Toxicology
  Euroasian Journal of Hepato-Gastroenterology
  European Archives of Medical Research
  European Journal of Breast Health
  European Journal of General Dentistry
  European Journal of General Medicine
  European Journal of Rheumatology
  European Journal of Rhinology and Allergy
  European Journal of Surgical Sciences
  European Journal of Therapeutics
  European Oral Research
  Experimental Biomedical Research
  Experimental and Clinical Transplantation
  FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi
  Family Practice and Palliative Care
  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi
  Fizyoterapi Rehabilitasyon
  Fırat Tıp Dergisi
  Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  Galenos Aylık Tıp Dergisi
  Gazi Medical Journal
  Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
  Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  Genel Tıp Dergisi
  Glokom-Katarakt
  Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine
  Göğüs Kalp Damar Anestezi Ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi
  Gülhane Tıp Dergisi
  Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  Güncel Dermatoloji Dergisi
  Güncel Gastroenteroloji
  Güncel Pediatri
  HYB-Nöropsikiyatri Gündemi
  HYB-Psikiyatri Bülteni
  Hacettepe Ortopedi Dergisi
  Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
  Hacettepe University Journal of the Faculty Pharmacy
  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi
  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  Haseki Tıp Bülteni
  Hastane İnfeksiyonları Dergisi
  Haydarpaşa Numune Medical Journal
  Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
  Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi
  Hipokrat Kardiyoloji Dergisi
  Hipokrat Lokomotor Dergisi
  International Dental Research
  International Journal of Health Services Research and Policy
  International Journal of Medical Biochemistry
  International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences
  İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
  İlaç ve Tedavi Dergisi
  İnfeksiyon Dergisi
  İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi
  İntegratif Tıp Dergisi
  İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi
  İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi
  İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi
  İstanbul Kardiak ve Vasküler Cerrahi Araştırmalar Dergisi
  İstanbul Kuzey Klinikleri Dergisi
  İstanbul Tıp Dergisi
  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
  İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi
  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi
  İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi
  İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
  İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
  Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi
  Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi (Logos)
  Journal of Academic Research in Medicine
  Journal of Academic Research in Nursing
  Journal of Ankara Medical School
  Journal of Biotechnology and Strategic Health Research
  Journal of Blood Banking and Transfusion Medicine of Turkey
  Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology
  Journal of Clinical and Analytical Medicine
  Journal of Clinical and Experimental Investigations
  Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research
  Journal of Contemporary Medicine
  Journal of Emergency Medicine Case Reports
  Journal of Experimental and Clinical Medicine
  Journal of Health Sciences and Medicine
  Journal of Human Rhythm
  Journal of Immunology & Clinical Microbiology
  Journal of Interdisciplinary Histopathology
  Journal of International Health Sciences and Management
  Journal of Microbiology and Infectious Diseases
  Journal of Oncological Science
  Journal of Orthodontic Research
  Journal of Pediatric Neurology
  Journal of Positive Psychology and Wellbeing
  Journal of Research in Pharmacy
  Journal of Sports Science & Medicine
  Journal of Surgery and Medicine
  Journal of Turkish Sleep Medicine
  Journal of Urological Surgery
  Journal of the Turkish Academy of Dermatology
  KBB-Forum
  KLİMİK Dergisi
  KSÜ-Tıp Fakültesi Dergisi
  Kadın ve İşlevsel Üroloji Dergisi
  Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  Karadeniz Tıp Dergisi
  Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi
  Klinik Gelişim
  Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi
  Klinik Pediatri Dergisi
  Klinik Psikiyatri Dergisi
  Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
  Klinik Psikoloji Dergisi
  Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi
  Klinik Tıp Bilimleri Dergisi
  Klinik Tıp Kardiyoloji Dergisi
  Klinik Tıp Pediatri Dergisi
  Klinik Tıp Solunum Aktüel
  Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi
  Kocaeli Tıp Dergisi
  Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  Kocatepe Tıp Dergisi
  Konuralp Tıp Dergisi
  Koru Proceedings
  Koşuyolu Kalp Dergisi
  Kriz Dergisi
  Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi
  Kulak Burun Boğaz Klinikleri
  Kulak Burun Boğaz Uygulamaları Dergisi
  Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
  Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi
  Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  Laparoscopic Endoscopic Surgical Science
  Lösemi Lenfoma Miyelom
  MN-Dahili Tıp Bilimleri
  MN-Kardiyoloji Dergisi
  MN-Klinik Bilimler & Doktor
  MN-Oftalmoloji Dergisi
  Maltepe Tıp Dergisi
  Marmara Medical Journal
  Meandros Medical and Dental Journal
  Medeniyet Medical Journal
  Medical Journal of Ege University
  Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences
  Medical Science and Discovery
  Medicine Science
  Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials
  Mediterranean Journal of Otology
  Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
  Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (MSG)
  Middle Black Sea Journal of Health Science
  Mikrobiyoloji Bülteni
  Molecular Imaging and Radionuclide Therapy
  Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi
  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi 
  Namık Kemal Tıp Dergisi
  Nefroloji Hemşireliği Dergisi
  Neuroanatomy
  Neurological Sciences and Neurophysiology
  Nobel Medicus
  Nöropsikiyatri Arşivi
  Nükleer Tıp Seminerleri Dergisi
  Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi
  Optimal Tıp Dergisi
  Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi
  Ortadoğu Tıp Dergisi
  Osmangazi Tıp Dergisi
  Otoskop Dergisi
  PTT Hastanesi Tıp Dergisi
  Pamukkale Tıp Dergisi
  Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi
  Patoloji Bülteni
  Pediatric Urology Case Reports
  Perinatoloji Dergisi
  Psikiyatri Hemşireliği Dergisi
  Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  Psychiatry and Behavioral Sciences
  Remisyon Güncel Onkoloji Dergisi
  Respiratory Case Reports
  Retina-Vitreus
  Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi
  SSK Tepecik Hastanesi Dergisi
  Sakarya Tıp Dergisi
  Sağlık Akademisi Kastamonu
  Sağlık Akademisyenleri Dergisi
  Sağlık Bilimleri Dergisi
  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi
  Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi
  Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi
  Sağlık ve Toplum Dergisi
  Selcuk Dental Journal
  Selçuk Tıp Dergisi
  Sendrom
  Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi
  Sleep and Hypnosis
  Smyrna Tıp Dergisi
  Smyrnamed Case
  Solunum Hastalıkları Dergisi
  Southern Clinics of Istanbul Eurasia
  Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi
  Spor Bilimleri Dergisi
  Spor Hekimliği Dergisi
  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
  Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  Sürekli TIP Eğitimi Dergisi (STED)
  TOTBİD Dergisi
  TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
  Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi
  The Anatolian Journal of Clinical Investigation
  The Anatolian Journal of Family Medicine
  The Eurasian Journal of Medicine
  The European Research Journal
  The Journal of International Advanced Otology
  The Journal of Neurobehavioral Sciences
  The Journal of Pediatric Research
  The Turkish Journal of Gastroenterology
  The Turkish Journal of Pediatrics
  The Turkish Journal of Vascular Surgery
  Toksikoloji Dergisi
  Toplum ve Hekim
  Turkish Journal of Cancer
  Turkish Journal of Clinics and Laboratory
  Turkish Journal of Colorectal Disease
  Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism
  Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
  Turkish Journal of Hematology
  Turkish Journal of Medical Sciences
  Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences
  Turkish Journal of Plastic Surgery
  Turkish Journal of Surgery
  Turkish Medical Student Journal
  Turkish Neurosurgery
  Turkish Respiratory Journal
  Tüberküloz ve Toraks Dergisi
  Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi
  Türk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi
  Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi
  Türk Biyokimya Dergisi
  Türk Dermatoloji Dergisi
  Türk Farmakoloji Derneği Bülteni
  Türk Fertilite Dergisi
  Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
  Türk Geriatri Dergisi
  Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi
  Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
  Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
  Türk İmmünoloji Dergisi
  Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Dergisi
  Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi
  Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
  Türk Klinik Biyokimya Dergisi
  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
  Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi
  Türk Nöroloji Dergisi
  Türk Nöroşirürji Dergisi
  Türk Oftalmoloji Dergisi
  Türk Omurga Cerrahisi Dergisi
  Türk Onkoloji Dergisi
  Türk Ortodonti Dergisi
  Türk Osteoporoz Dergisi
  Türk Otorinolarengoloji Arşivi
  Türk Patoloji Dergisi
  Türk Pediatri Arşivi
  Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi
  Türk Psikiyatri Dergisi
  Türk Radyoloji Seminerleri
  Türk Toraks Dergisi
  Türk Üroloji Dergisi
  Türk Yoğun Bakım Dergisi
  Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi
  Türkiye Acil Tıp Dergisi
  Türkiye Aile Hekimliği Dergisi
  Türkiye Biyoetik Dergisi
  Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi
  Türkiye Ekopatoloji Dergisi
  Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi
  Türkiye Halk Sağlığı Dergisi
  Türkiye Parazitoloji Dergisi
  Türkiye Tıp Dergisi
  Türkiye'de Psikiyatri
  Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi
  Tıp Araştırmaları Dergisi
  Tıp Eğitimi Dünyası
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  Ulusal Romatoloji Dergisi
  Ulusal Travma Dergisi
  Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
  Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
  Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi
  Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi
  Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi
  Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi
  Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi
  Ulutas Medical Journal
  Üroonkoloji Bülteni
  Van Tıp Dergisi
  Viral Hepatit Dergisi
  Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi
  Yeditepe Tıp Dergisi
  Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
  Yeni Symposium
  Yeni Tıp Dergisi
  Yeni Üroloji Dergisi
  Yoğun Bakım Dergisi
  Yoğun Bakım Hemşireleri Dergisi
  Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
  Zeynep Kamil Tıp Bülteni