« Geri
VAJİNAL AGRESİF ANJİOMİKSOMA: OLGU SUNUMU
ERCAN YILMAZ, ANIL ONAN, ÇAĞATAY TAŞKIRAN, GÜVEN GÜNAYDIN, İSMAİL GÜLER, ÜMİT KORUCUOĞLU, HALDUN GÜNER
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2006;9(2):50-53
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ANKARA

Amaç: Agresif anjiomiksoma genellikle genç kadınları etkileyen ve ender olarak saptanan myofibroblastik bir tümördür. Bu tümör temel olarak pelvis, perine ve vulvovaginal bölgedeki derin yumuşak dokudan kaynaklanan mezenkimal neoplazidir. Bu yazıda amaç, vajinal agresif anjiomiksoma vakasını tartışmaktır. Olgu Sunumu: Kırkbeş yaşında olan hasta 2 aydır vajende ele gelen kitle şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Vajinal muayenede, vajen ön duvarında palpabl kitle saptandı. Cerrahi tam eksizyon sonrası yapılan immünhistokimyasal çalışmalarda dokunun vimentin, MSA, desmin ve östradiol reseptör pozitişiği göstermesi ve S-100, CD-34, ve SMA ile negatif sonuçlar alınması anjiomiksom tanımızı desteklemiştir. Hastanın operasyon sonrası 6. ayındaki kontrolünde nüks tespit edilmemiştir. Sonuç: Agresif anjiomiksoma nadir görülen bir tümördür. Tedavisi rezeksiyon olup cerrahi sınırda tümör varlığı en önemli prognostik faktördür. Başarılı cerrahi tümörün rekürrensinin azaltılmasında ve hastanın sürvisinde önemlidir.

Facebook'ta Paylaş