« Geri
ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDE LEGİONELLA PNEUMOPHİLA ÜRİNER ANTİJEN TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
PINAR ŞAMLIOĞLU
Ege Tıp Bilimleri Dergisi - 2021;4(3):115-118
Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir/Türkiye

AMAÇ: Legionella cinsi bakteriler, su ve havalandırma sistemlerindeki sularda çoğalabilir, geniş sıcaklık ve pH aralıklarında yaşayabilirler. İnsanlarda grip benzeri üst solunum yolu enfeksiyonu (Pontiak Ateşi) ile duyarlı kişilerde ölümcül seyredebilen alt solunum yolu enfeksiyonlarına (Pnömoni, Lejyoner Hastalığı) neden olabilirler bu nedenle toplum sağlığı açısından önemli bakterilerdir. Legionella pnömonisinin (LP) tanısının erken teşhisi ve tedaviye erken dönemde başlanması yüksek orandaki mortalitesini engellemek için çok önemlidir. LP tanısında sıklıkla kullanılan idrar antijen testleri, toplum kökenli pnömonilerde etiyolojik tanıya yardımcı olan hızlı ve basit testlerdir. Üriner antijen testlerinin (UAT) kullanımı pnömonide hızlı bir şekilde antibiyotik tedavisine başlamaya yardımcı olabilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız laboratuvarımızda beş yıllık sürede yapılan Legionella üriner antijen test sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 01.01.2016-30.09.2021 tarihleri arasında gelen idrar örnekleri retrospektif olarak incelenmiştir. İdrar örnekleri Legionella antijen testi (Mascia Brunelli s.p.a., Legionella Pneumophila Card test, İtalya) ile üretici firma önerileri doğultusunda çalışılmıştır. BULGULAR: Laboratuvarımıza 100 idrar örneği Legionella antijen testi yapılması istemiyle gönderilmiştir. 100 örnekten 99 tanesi (%99) negatif saptanmıştır. Dâhiliye Genel Servisi’nden gelen bir (%1) örnekte zayıf pozitiflik saptanmıştır. SONUÇ: Legionella pnömonisi özellikle altta yatan diyabet gibi kronik hastalığı olanlarda ilerleyici seyredebilmektedir. Üriner antijen testleri tedaviye hızlı başlamak için önemlidir. Tanıyı destekleyici klinik bulguları ile birlikte testin değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

Facebook'ta Paylaş