« Geri
OTOİMMÜN HEPATİT TANILI HASTADA AZATİOPRİN TEDAVİSİ SONRASI GELİŞEN KAPOSİ SARKOMU
TUĞÇE TOPOĞLU ÇAĞLAR, AZAR ABİYEV, ÖZLEM ERDEM, MURAT KEKİLLİ, İBRAHİM DOĞAN
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2021;20(2):123-126
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Kaposi sarkomu, insan herpes virüsü-8 ile ilişkili mezenkimal bir neoplazmdır. Genellikle birincil veya ikincil immün yetmezliği olan hastalarda bulunur. Azatioprin gibi immünomodülatör ilaçlar otoimmün hepatit hastalığında etkilidir, ancak bunların kullanımı toksisite endişeleri nedeniyle sınırlıdır. Burada, otoimmün hepatit hastalığı için azatioprin tedavisi alan ve sonrasında Kaposi sarkomu gelişen, insan immün yetmezlik virüsü negatif bir olguyu sunuyoruz

Facebook'ta Paylaş