« Geri
ALZHEİMER HASTALIĞI TEDAVİSİNDEKİ GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
MAKBULE DİLARA ODABAŞI, TUBA TÜYLÜ KÜÇÜKKILINÇ
Hacettepe University Journal of the Faculty Pharmacy - 2021;41(4):266-280
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ankara

Alzheimer hastalığı bilişsel ve hafıza bozukluğu ile karakterize, ilerleyici ve geri dönüşü olmayan sinir hücrelerinin hasarına yol açan bir hastalıktır. Bu hastalık dünyanın önde gelen demans nedenidir ve Alzheimer hastalarının popülasyonu hızla artmaktadır. Hastalığın etiyolojisinin henüz tam olarak belirlenememesi, hasta popülasyonunun yıllar geçtikçe artması, radikal bir tedavinin olmayışı, hastaların yaşam kalitesini düşürmesi gibi sebepler hastalığın önemini arttırmakta ve araştırmacıları bu alana yönlendirmektedir. Bu derlemede Alzheimer hastalığı ile ilgili genel bilgiler ve güncel tedavi yaklaşımları incelenmiştir.

Facebook'ta Paylaş