« Geri
SAĞLIK PERSONELİNDE LATEKS ALLERJİSİ: İKİ OLGU ÜZERİNE
ALİ KUTLU, OKTAY TAŞKAPAN, ERKAN BOZKANAT
Türk Toraks Dergisi - 2007;8(3):192-194
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Allerji AD, İstanbul, Türkiye

Doğal lateks birçok ev, büro eşyası ile medikal aletlerin ana bileşeni ve yaşamımızdaki vazgeçilmez maddelerden biridir. Doğal lateks proteinlerine karşı tip-I immünolojik reaksiyon sonucu gelişen ve kontakt ürtikerden, ölümcül anafilaksilere dek uzanan bir dizi allerjik reaksiyon tanımlanmıştır. Lateks allerjenleri sağlık personelince kullanılan eldivenlerdeki pudraya absorbe olur ve bu eldivenlerin giyilip çıkarılması sırasında hava kaynaklı bir allerjen halini alıp yakında bulunan ve daha önceden duyarlanmış kimselerde inhalasyon yoluyla semptomlar oluşturabilir. Özellikle atopik sağlık çalışanları lateks allerjisi gelişme olasılığı yönünden en riskli meslek grubunu oluşturur. Bu yazıda özellikle ameliyathane ve yoğun bakım ortamında solunum yolu allerjisi ile ilişkili astım ve allerjik rinit yakınmaları artan ve lateks duyarlılığı saptanan iki sağlık çalışanı sunulmaktadır. Sonuç olarak; tüm hekimlerin lateks allerjisinin öneminden haberdar olması gerektiğini düşünüyoruz.

Facebook'ta Paylaş