« Geri
AÇIK ALAN SPOR PARKI KULLANAN BİREYLERİN PROFİLİNİN, ALIŞKANLIKLARININ VE İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ
ENDER ERSİN AVCI, İREM AKGÜN, ORHAN ÖZTÜRK, AYSEL YILDIZ ÖZER, MİNE GÜLDEN POLAT, İLKŞAN DEMİRBÜKEN
Genel Sağlık Bilimleri Dergisi - 2021;3(2):112-123
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Araştırmanın amacı popülerliği giderek artan açık alan spor parklarını kullanan bireylerin profilini, egzersiz alışkanlıklarını ve karşılaştıkları zorlukları incelemekti. Yöntem: Araştırma İstanbul ili, Maltepe ilçesinde bulunan 6 adet açık alan spor parkında, bu parklardan yararlanan 120 bireyin katılımıyla gerçekleştirildi. Yüz yüze görüşme yöntemi ile katılımcılara anket uygulandı. Bulgular: Katılımcılara spor parkı aletleri kullanımı ile ilgili bilgi edindikleri kaynak sorgulandığında %58.3’ü kendilerinin öğrendiğini ve %12’si uzmanlara danıştığını bildirdi. Katılımcıların hastalık öyküleri sorgulandığında %17.5’inin hipertansiyon, %7.5’inin diyabet, %5’inin kardiyovasküler hastalık tanısına sahip olduğu tespit edildi. Katılımcıların düzenli ilaç kullanma oranı ise %32.5’idi. Bu duruma rağmen katılımcıların %76.7’sinin spor parklarını kullanmaya başlamadan önce uzman kontrolünden geçmediği belirlendi. Ayrıca katılıcıların %76.7’si spor parkı kullanımı sırasında uzman gözetiminin gerekli olduğu konusunda görüş bildirdi. Sonuç ve Öneriler: Yerel yönetimler açık alan spor parkları ve egzersiz aletleri kullanımı konusunda halkın egzersiz bilincini geliştirmek için park içi bilgilendirici düzenlemeler yapmalı ve halk uzmanlar tarafından egzersizin yararları hakkında bilgilendirilerek egzersiz öncesinde sağlık kontrolüne teşvik edilmelidir.

Facebook'ta Paylaş