« Geri
VİTREOPAPİLLER TRAKSİYON SENDROMU OLGUSUNDA SPONTAN GÖRME ARTIŞI
MEHMET ÖZGÜR ÇUBUK, MURAT HASANREİSOĞLU, ZEYNEP AKTAŞ, ŞENGÜL ÖZDEK
Türk Oftalmoloji Dergisi - 2013;43(6):455-457
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Ankara, Türkiye

Nonarteritik anterior iskemik optik nöropati ön tanısı ile kliniğimize yönlendirilen 63 yaşında bayan olgunun sağ gözünde beş gün önce başlayan ani görme kaybı şikâyeti mevcuttu. Muayenesinde; sağ gözde görme keskinliği 50 cm’den parmak sayma düzeyinde olup, ışık refleksleri normaldi. Sağ göz ön segment muayenesinde arka subkapsüler katarakt, fundus muayenesinde ise optik sinir ödemi ve optik sinir başında membran saptandı. Sol göz fundus muayenesi doğaldı. Klinik ve laboratuar incelemeleri sonucunda olguda vitreopapillar traksiyon sendromu düşünüldü. Cerrahisiz takip edilen hastanın 2 ay içinde spontan ayrılan membran traksiyonu sonucunda sağ göz görme keskinliği 0,5’e yükseldi ve optik disk ödeminde düzelme görüldü. Vitreopapiller traksiyon sendromu nadir görülen bir tablodur. Görme kaybı ve optik disk ödemi ile başvuran bir hastada ayrıcı tanıda akla gelmesi gereken tanılar arasındadır. (Turk J Ophthalmol 2013; 43: 455-7)

Facebook'ta Paylaş