« Geri
NORMAL BİNOKÜLER GÖRMEYE SAHİP OLAN TÜRK POPÜLASYONUNDA, FARKLI YAŞ GRUPLARI İÇİN KONVERJANSIN YAKIN KIRILMA NOKTASI: NORMATİF VERİ
NİHAT SAYIN, SERPİL AKAR, BİRSEN GÖKYİĞİT, PELİN KAYNAK, DUYGU TÜZÜN SAYIN, AHMET DEMİROK
Türk Oftalmoloji Dergisi - 2013;43(6):402-406
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Oftalmoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, normal binokuler görmesi olan Türk popülasyonunda, konverjansın yakın kırılma noktasını değerlendirmek ve farklı yaş gruplarında konverjansın yakın kırılma noktası için normatif verileri elde etmekti. Gereç ve Yöntem: Bu ileriye dönük çalışmada, normal binokuler görmeli 329 kişi (yaş aralığı 3-72 yıl) değerlendirildi. Konverjansın yakın kırılma noktası ölçümü akomodatif bir hedef ile, 4 kere tekrarlandı. Bu yaş grupları (≤10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, and >60 yaş) için konverjansın yakın kırılma noktasının ortalama değerleri sağlandı. Yaş grupları arasındaki bu değerlerin istatistiksel karşılaştırılması (tek yol ANOVA ve Post hoc testi) oluşturuldu. Konverjansın yakın kırılma noktası ile yaş arasındaki ilişki Pearson’s korelasyon testi ile değerlendirildi. Sonuçlar: Ortalama konverjansın yakın kırılma noktası değerleri 2,46±1,88 (0,5-14) cm idi. Spesifik olarak bütün kişilerdeki ölçümlerin %95’i 6 cm’nin altındaydı. ≤10 yaş grubu ile 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, >60 yaş gruplarının konverjansın yakın kırılma noktası değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,0001, p=0,0001, p=0,006, p=0,001, p=0,004). Konverjansın yakın kırılma noktasındaki artma ile yaşın artması arasında zayıf pozitif korelasyon gözlendi (r=0,355) (p<0,001). Tartışma: Göreceli olarak geniş çalışma popülasyonundan sağlanan bu değerler, normal binoküler görmeli Türk Popülasyonunda konverjansın yakın kırılma noktası için yaşla ilintilendirilmiş olarak örnek oluşturabilecek veri tabanını ortaya koymaktadır. Bu veri tabanı önceden rapor edilmemiştir. (Turk J Ophthalmol 2013; 43: 402-6)

Facebook'ta Paylaş