« Geri
ANORMAL UTERUS KANAMASINDA MİKRODALGA ENDOMETRİYAL ABLASYON (MEA) UYGULANAN HASTALARIN VAKA SERİSİ
GÖKHAN SAMİ KILIÇ, TEVFİK BERK BİLDACI, MELİH CEM BORUBAN
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2006;9(2):39-45
Anderson Kanser Merkezi, Jinekolojik Onkolojı Bölümü, Houston/TEKSAS

Amaç: Bu makalenin amacı MEA (Mikrodalga Endometriyal Ablasyon) tekniği kullanılarak tedavisi gerçekleştirilen beş hasta ile ilgili bilgileri sunmak ve ablasyon tekniğindeki güncellemeleri ve diğer tekniklerle karşılaştırılmasını vurgulamaktır. Materyal ve Metot: MEA tekniğindeki temel özellik mikrodalga verici bir enstrüman ile uterus içi sıcaklık değerleri arttırılması ve hem mikrodalgaların hem de sıcaklığın ablasyon etkisinden faydalanılmasıdır. Bu yöntem anormal uterus kanaması olan hastaların tedavisinde kullanılmaktadır ve tedavi edilmek üzere seçilen beş hastanın hepsi MD Anderson Kanser Merkezi Jinekolojik Onkoloji Departmanı‘nın jinekolojik kanserler dışındaki kanser tanıları ile tedavi tedavi altına alınan hastalarıdır. Sonuçlar: MEA anormal uterus kanaması olan hastalarda kullanımı ve öğrenilmesi kolay, güvenli ve etkili bir tekniktir. Uygulanma süresi oldukça kısadır. Hastaların bir yıllık takiplerinde dört tanesinde amenore ve bir tanesinde oligomenore elde edilmiştir. Prosedürün uygulandığı sadece bir hasta ek tedaviye gerksinim duymuştur. Hastalara IV sedasyon yeterli olmuştur.

Facebook'ta Paylaş