« Geri
BİR ÜNİVERSİTE KLİNİĞİNDEKİ PEDİATRİK ÜVEİT OLGULARININ SONUÇLARI
BERNA YÜCE, SUZAN GÜVEN YILMAZ, SÜHEYLA KÖSE, ÖNDER ÜRETMEN
Türk Oftalmoloji Dergisi - 2013;43(6):395-401
Ege University Faculty of Medicine, Department of Ophthalmology, İzmir, Turkey

Amaç: Pediatrik hastalarda üveitin etiyoloji, klinik seyir, komplikasyon ve sonuçlarını incelemek. Gereç ve Yöntem: Üniversitemizde takip edilmiş olan 43 hastanın 64 gözüne ait dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi. Demografik ve etiyolojik özellikler, klinik seyir, komplikasyonlar ve görsel sonuçlar analiz edildi. Sonuçlar: Çalışmamızda erkek/kız oranı 22/21 idi. İlk başvuru sırasında hastaların ortanca yaş değeri 14 (3-18) yıl olarak hesaplandı. Hastaların 22 (%51,16)’sinde unilateral tutulum ile karşılaşıldı. Anterior üveit en sık görülen lokalizasyondu (%67,19). Hastalarımızın 25 (%58,14)’inde idiopatik üveit görüldü. En sık tanımlanan etiyolojik sebep ise Juvenil İdiopatik Artrit (JIA) (5 hasta) ve Behçet Hastalığı (4 hasta) idi. En sık karşılaşılan komplikasyonların glokom ve katarakt olduğu görüldü (sırasıyla %12,50, %6,25). Sonuç görme keskinliği 47 (%73,43) gözde 20/40 ve üzerinde idi. Tartışma: Pediatrik hastalardaki üveit olguları çoğunlukla idiopatiktir. Tanımlanabilen etiyolojik sebeplerden en sık görülenleri JIA ve Behçet Hastalığı’dır. Uygun tedavi ile sonuç görme keskinliği tatminkar olabilmektedir. (Turk J Ophthalmol 2013; 43: 395-401)

Facebook'ta Paylaş