« Geri
BARİYATRİK CERRAHİ SONRASI GELİŞEN NÖROLOJİK SİSTEM TUTULUMU: OLGU SUNUMU
MERVE MELODİ ÇAKAR, ERDİ ŞENSÖZ, LEYLA BAYSAL KIRAÇ
Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi - 2022;6(1):91-96
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Amaç: Nöropatiler, bariyatrik cerrahi sonrası sık karşılaşılan nörolojik problemler arasındadır. Nöropatiler, sıklıkla nütrisyonel eksikliklere sekonder aksonal polinöropati şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak inflamatuar süreçlerin de kilo kaybı ve nütrisyonel eksikliklere sekonder tetiklenebileceği, buna bağlı nöropatiler yaratabileceği bildirilmiştir. Bu yazıda bariyatrik cerrahi sonrası gelişen immünmodülatör tedaviye yanıtlı nörolojik tutulumu olan olguyu sunmayı amaçladık. Olgu: Yirmi yedi yaşında kadın hasta bariyatrik cerrahiden 1,5 ay sonra nistagmus, ataksi ve paraparezi kliniği ile başvurdu. Nütrisyonel desteğe rağmen şikayetlerde tam düzelme sağlanamadı. Takiplerinde kas gücünde tekrardan kötüleşme gözlenmesi üzerine uygulanan immünmodülatör tedavi ile klinik remisyon elde edildi. Sonuç: Bariyatrik cerrahi sonrası nütrisyonel takviyelerinin yapılmasına rağmen nörolojik yakınmaların ısrarcı olduğu durumlarda immün mekanizmaların tetiklediği süreçler akla gelmeli ve tedavi edilmedir.

Facebook'ta Paylaş