« Geri
NADİR BİR SENKOP NEDENİ: FRONTAL LOP APSESİ
GÜLŞEN YALÇIN, EMEL BERKSOY, ŞULE DEMİR, GAMZE GÖKALP, MURAT ANIL
Forbes Tıp Dergisi - 2022;3(1):95-98
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Acil Bölümü, İzmir, Türkiye

Ön dört yaşında kız çocuk hasta, senkop nedeniyle 112 ambulansla çocuk acil servise getirildi. Hastaya senkop algoritmasına uygun yaklaşıldı. İlk bulgular normal çıktığı için konversiyon düşünüldü. İzlemde yüksek ateş ve fokal nöbet geçirmesi nedeniyle çekilen kraniyal manyetik rezonansta frontal sinüzit ve abse saptandı. Bu olgu sunumunda acil serviste senkop nedeniyle gelen çocuk hastalarda algoritmik yaklaşımın önemi vurgulanmak istendi.

Facebook'ta Paylaş