« Geri
EPİTELYAL OVER KANSERLERİNDE BEYİN METASTAZLARI
MURAT GÜLTEKİN, GÜLDENİZ AKSAN, NASUH UTKU DOĞAN, MELİH VELİPAŞAOĞLU, POLAT DURSUN, KUNTER YÜCE, ALİ AYHAN
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2006;9(3):62-66
Çankırı Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ÇANKIRI

Epitelyal over kanserleri en letal genital tümörlerdir. Son yıllarda; giderek artan oranda over kanserlerinin beyin metastazları rapor edilmektedir. Bu araştırmada Hacettepe Üniversitesi‘nde tedavi edilmiş ve beyin metastazı olan beş over kanseri olgusunun klinikopatolojik yönleri geçmiş literatür ile karşılaştırılarak sunulmuştur. Beyin metastazı insidansı <%1‘di. İlk ameliyattan sonra beyin metastazı gelişmesi için gerekli median süre 27.3 aydı. Üç hastada çoklu; iki hastada ise birer tane beyin metastazı vardı. Bu metastazlar dört hastada serebral bir hastada ise serebellar yerleşim gösteriyordu. Hastaların üçünde teşhis anında ekstra-kraniel hastalık mevcuttu. Beyin metastazına yönelik tüm hastalara radyoterapi verilirken üç hastaya radyoterapi ile beraber kemoterapi de verilmişti. Ortalama hastalıksız sağkalım 2,07 yıl iken, genel beş yıllık sağkalım %20‘idi. Beyin metastazları belirlendikten sonra ortalama yaşam süresi 1.05 yıldı.

Facebook'ta Paylaş