« Geri
ŞANLIURFA İL MERKEZİNDEKİ ECZANELERDE KURGUSAL PNÖMONİLİ ÇOCUK HASTAYA YAKLAŞIM
ZEHRA KURÇER, MEHMET ALİ KURÇER, MUSTAFA AĞADAYI, NİHAL SEÇİL BATI
Türk Toraks Dergisi - 2007;8(3):144-148
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji AD, Zonguldak, Türkiye

Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa il merkezinde bulunan serbest eczanelerde çalışan eczacı ve diğer eczane personelinin, çocukluk çağı pnömonili olgularında akılcı ilaç kullanımına etkilerinin kurgusal hasta yöntemiyle değerlendirilmesidir. Şanlıurfa il merkezinde bulunan 158 eczanede eczacı (29) ve diğer eczane personelinin (128), pnömonili hastaya yaklaşımları araştırıcılar tarafından geliştirilen bir forma kaydedilmiştir. Kurgusal hasta yakınını karşılayan personelin %18.5' i eczacıdır. Eczane çalışanlarının sadece %40.8' ı kurgusal hastaya hekime gitmesini önermiştir. Eczane personelinin %94.4' ünün hastaya gereksiz ilaç verdiği gözlenilmiştir. Bu çalışmada önerilen ilaçlar içerisinde %41.7 ile öksürük ilaçları ilk sırada yer alırken, %32.5 ile antibiyotikler ikinci sırada, %20.4 ile ateş düşürücüler üçüncü sırada yer almaktadır. Toraks Derneği Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi'ne göre antibiyotiklerin sadece %36.6'sının uygun olduğu belirlenmiştir. Uygunsuz ilaç kullanımının ortalama tedavi maliyetini 1,81 YTL artırdığı görülmüştür. Hastaya yaklaşım açısından eczacı ve diğer eczane personeli karşılaştırıldığında; hastalığın belirlenmesinde eczacıların %89.7' si kurgusal hastaya anlamlı olarak daha fazla soru sormuştur. Sonuç olarak, Şanlıurfa il merkezindeki eczanelere pnömoni belirtileri ile gelen kurgusal hastaya eczane personelinin yaklaşık dörtte üçününün hekime yönlendirmeden tedavi verdiği, tamamına yakınının gereksiz etken madde önerdiği ve önerilen antibiyotiklerin büyük çoğunluğunun amaca uygunsuz olduğu belirlenmiştir.

Facebook'ta Paylaş