« Geri
SERVİKS KANSERİNDE CERRAHİ EVRELEME‘NİN YERİ
ÇAĞATAY TAŞKIRAN, ERCAN YILMAZ, ANIL ONAN, HALDUN GÜNER
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2006;9(2):27-34
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ANKARA

Serviks kanseri Dünya‘da kadın kanserleri arasında meme kanserinden sonra 2. sırada gelmektedir. Yılda 493.000 hasta yeni tanı almakta ve serviks kanseri nedeniyle 274.000 insan hayatını kaybetmektedir. Kadın genital kanserleri arasında tarama programı olan ve de bu nedenle teorik olarak önlenebilir bir kanser olmasına rağmen özellikle gelişmekte olan ve de geri kalmış ülkelerde önemli bir ölüm nedenidir. Serviksin eksternal bir genital organ olması özellikle karsinogenezi hakkında önemli bilgiler edinilebilmesini sağlamıştır. Serviks kanseri, uzun preinvaziv dönemi, servikal sitoloji tarama programlarının varlığı ve preinvaziv lezyonların etkin tedavisinin mümkün olması nedeniyle önlenebilir bir kanser olarak kabul edilebilir. Serviks kanserinde tedaviyi etkileyen en önemli faktörün cerrahi öncesi yapılan doğru evrelemeye dayandığı kabul edilmektedir. Bu yüzden cerrahi ile birlikte artan mortalite ve morbidite insidansını en aza indirmek için sağlıklı ve güvenilir bir evreleme sistemi gereklidir. Kullanılmakta olan klinik evreleme sistemi birçok yönden eleştiri almakta ve diğer genital kanserlerde olduğu gibi cerrahi-patolojik bir evreleme sisteminin geçerliliği araştırılmaktadır. Bu derlemede serviks kanserinde cerrahi evreleme‘nin önemi güncel literatür ışığında tartışılmaya çalışılmıştır.

Facebook'ta Paylaş