« Geri
HIŞILTILI ÇOCUKLARDA RİSK FAKTÖRLERİ VE ETİYOLOJİ
DİDEM ÇEVİK, ÇİĞDEM ECEVİT, SERDAR ALTINÖZ, ÖZLEM KOCABAŞ, TÜLAY KAVAKLI, AYSEL ÖZTÜRK
Türk Toraks Dergisi - 2007;8(3):149-155
Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Süt-Oyun Çocuğu 2 Servisi, İzmir, Türkiye

Bu çalışmada, üç ve üçün üstünde hışıltı atağı geçiren, 1 ay- 3 yaş arası 110 olgu etiyoloji ve risk faktörleri açısından incelendi. Hem risk faktörleri hem de etiyolojik nedenlere ilişkin elde edilen veriler literatür eşliğinde değerlendirildi. Erken hışıltılı çocuklarda risk faktörü olarak erkek cinsiyet, anne yaşının genç olması, annede astma öyküsü, kardeşte hışıltı atağı, evin nemli olması belirlendi. Ayrıca orta düzeyde sosyoekonomik durum da risk faktörü olarak bulundu. Etiyolojik açıdan yapılan tetkikler ile 7 olguda (%6) parsiyel IgA eksikliği, 1 olguda IgG2 (%2) ve 1 olguda IgG3 (%2) eksikliği saptandı. 8 olguda IgE (%7) düzeyi normalin üstünde bulundu. Tüm olgulara uygulanan PPD testi yorumuna göre 1 olguda pozitif bulundu. 25 olguya yapılan açlık mide suyunda asidorezistan bakteri bakısı 4 olguda pozitifti. Ter testi yapılan 69 hastadan 14'ünde kistik fibrozis saptandı, 2'sinin mutasyon analizi sonuçları ile tanıları kesinleşti. 43 olguya (% 39) gastroözefagial reflü sintigrafisi yapıldı. Bunların 24' ünde (%56) sintigrafik olarak reflü pozitif saptandı. Hastaların 41'ine (% 37) toraks tomografisi çekildi; 16'sında pnömoni, 5'inde atelektazi, 3'ünde bronşiolitis obliterans, 3'ünde bronşektazi, 1'inde bronkojenik kist, 1'inde intersitisyel akciğer hastalığı saptanırken, 12'si normal olarak değerlendirildi.

Facebook'ta Paylaş