« Geri
AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNDA İNDÜKTE BALGAMIN TANI DEĞERİ
AYDAN ÇAKAN, IŞIL KARASU, AYPEREN KUNDURACIOĞLU, NİMET AKSEL, AYŞE ÖZSÖZ, GÜNEŞ ŞENOL
Türk Toraks Dergisi - 2007;8(3):170-173
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Bu çalışmada akciğer tüberkülozu şüphesi olan, spontan balgam çıkaramayan veya yayma negatif olgularda, indükte balgamın tanı değerinin araştırılması amaçlandı. Çalışmaya 52 olgu (4 olgu balgam veremeyen, 48 yayma negatif) alındı. İndükte balgam yayma pozitifliği 8 olguda (%15), kültür pozitifliği 24 olguda (%46) saptandı. İndükte balgam yayması negatif gelen olgulara bronkoskopi uygulandı. Bronkoskopide yayma pozitifliği görülen olgu yok iken kültür pozitifliği 14 (%39) olguda saptandı. İndükte balgam ve bronkoskopi kültür sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı(p=1.000). Sonuç olarak; balgam indüksiyonunun yayma negatif ya da balgam çıkaramayan tüberküloz şüpheli olgularda kullanılabilen etkin, invazif olmayan, konforlu, düşük maliyetli, basit, alternatif bir metod olduğu kanısına varıldı.

Facebook'ta Paylaş