« Geri
GENÇ FUTBOLCULARDA KUADRİSEPS VE HAMSTRİNG İZOKİNETİK ZİRVE KAS KUVVETİ İLE ŞUT HIZI İLİŞKİSİ
HASAN AKA, GAMZE ÇOBANOĞLU, ŞEYDA ÖZAL, CENGİZ AKARÇEŞME, NEVİN ATALAY GÜZEL
Spor Hekimliği Dergisi - 2021;56(3):120-124
Faculty of Sport Sciences, Niğde Ömer Halisdemir University, Niğde, Turkey

Amaç: Bu çalışma futbolcuların kuadriseps femoris (Q) ve hamstring (H) kaslarının kuvveti ile şut hızı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: çalışmaya iki farklı profesyonel takımın alt yapısında (U19) bulunan toplam 54 genç erkek futbolcu (yaş: 18, 4±1, 9 yıl) gönüllü olarak katıldı. Katılımcıların diz çevresi kas kuvveti Cybex izokinetik dinamometre ile değerlendirildi. Q ve H kaslarının konsentrik ve eksentrik kuvvet değerlendirmesi 60/sn hızda yapıldı. Şut hızları ise radar cihazı ile belirlendi. Futbolcuların izokinetik kas kuvveti ile şut hızı arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon Analizi kullanıldı. Bulgular: Analiz sonucuna göre futbolcuların şut hızı ile konsentrik Q kas kuvveti arasında mükemmel, konsentrik H kas kuvveti arasında iyi derecede eksentrik Q kas kuvveti arasında çok iyi derecede ve eksentrik H kas kuvveti arasında ise düşük orta derecede ilişki saptandı (p<0, 05). Ancak futbolcuların Heks/Qkon oranı ile şut hızı arasında anlamlı ilişki olmadığı görüldü (p>0, 05). Sonuç: Q ve H kaslarının hem konsentrik hem de eksentrik kuvveti şut atış hızıyla ilişkilidir. Futbolda atletik performansın önemli bir belirleyicisi olan şut hızının geliştirilmesi için diz kas kuvvetinin artırılması gerekir.

Facebook'ta Paylaş