« Geri
OVER KANSERİ YÖNETİMİNDE BARSAK CERRAHİSİ
TAYFUN GÜNGÖR, İZZET ŞAHİN, MUSTAFA ÖZAT, HELİN TERZİOĞLU, EMİN ÜSTÜNYURT, LEYLA MOLLAMAHMUTOĞLU
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2010;13(1):7-10
Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Bölümü ANKARA

Giriş: Over kanseri olgularında, birçok seride primer optimal kitle küçültücü cerrahi en önemli anlamlı prediktör olduğundan, daha iyi sağkalım elde etmek amacıyla tümör yükünü azaltmak için barsak rezeksiyonu da dahil olmak üzere agresif yaklaşım gerekebilir. Bu nedenle, standart over ve peritoneal kanser cerrahi tedavisi sırasında barsak cerrahisinin etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Materyal ve Method: Retrospektif olarak gerçekleştirilen bu çalışmada over kanseri veya peritoneal kanser nedeniyle opere edilen hastalar değerlendirilmiştir. Veriler hastaların dosyalarından, cerrahi ve patolojik bulgu kayıtlarından elde edilmiştir. Çalışmaya standard over kanseri cerrahisi sırasında küçük perforasyonlar veya serozal defektler nedeniyle primer onarım yapılan olgular hariç barsak cerrahisi uygulanan olgular dahil edilmiştir. Sonuçlar: Çalışmaya 36 hasta dahil edilmiştir. Otuz hastada primer, 6 hastada ise sekonder kitle küçültücü cerrahi sırasında barsak cerrahisi uygulanmıştır. Yapılan operasyon tipleri total kolektomi, subtotal kolektomi, sağ veya sol hemikolektomi, transvers kolon rezeksiyonu, sigmoid rezeksiyonu, rektum rezeksiyonu, ileokolik rezeksiyon ve ince barsak rezeksiyonu olarak gruplandırıldı. Sadece bir hasta barsak cerrahisi ile ilişkilendirilen komplikasyonlar nedeniyle öldü. Bir başka hastada insizyonda enfeksiyon ve eviserasyon gelişti ve yeniden opere edildi. Tartışma: Primer sitoredüktif cerrahi sırasında yapılan barsak cerrahisi optimal kitle küçültücü operasyonların önemli bir parçasıdır ve perioperatif morbidite ve mortalitesi kabul edilebilir sınırlardadır.

Facebook'ta Paylaş