« Geri
BEHÇET ÜVEİTLİ BİR OLGUDA ORAL METİLPREDNİSOLON TEDAVİSİNE BAĞLI İNATÇI HIÇKIRIK
HASAN ALİ TUFAN, ÖMER KOCABIYIK, SEDAT ARIKAN, BARAN GENCER, SELÇUK KARA, FAHRİ GÜNEŞ
Türk Oftalmoloji Dergisi - 2013;43(6):471-473
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Çanakkale, Türkiye

Kortikosteroidler, üveit tedavisinde kullanılan en önemli ilaç grupları arasında yer almaktadır. Bu ajanların topikal, sistemik veya göz çevresine olan kullanım şekilleri, inflamasyonun yeri ve şiddetine göre değişmektedir. Sistemik steroidler; iştah ve davranış değişiklikleri, flushing, sıvı retansiyonu gibi kısa süreli veya osteoporoz, miyopati, hipertansiyon, Cushing sendromu, katarakt ve glokom gibi uzun süreli yan etkilere neden olabilmektedir. Bu çalışmada Behçet üveiti nedeniyle sistemik metilprednisolon başlanan bir hastada gelişen inatçı hıçkırık tablosu sunulmuştur. (Turk J Ophthalmol 2013; 43: 471-3)

Facebook'ta Paylaş