« Geri
İNTRAKRANİYAL KORTİKAL LEZYONA BAĞLI VOLVÜLER EPİLEPTİK NÖBET OLGUSU
HELİN CANSU SERİNDAĞ, FULYA EREN, EDA ÇOBAN, GÜNAY GÜL, AYSUN SOYSAL
Epilepsi Dergisi - 2021;27(3):201-204
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Volvuler epileptik nöbet hastanın bir çember çizerek yürümesiyle karakterizedir ve nadir görülen bir nöbet çeşididir. Fokal epileptik aktivite sebebiyle ortaya çıkar. Adversif nöbetlerle beraber olabilir ancak ayrı bir nöbet semiyolojisi olarak değerlendirilir. Primer epileptik sendroma bağlı olarak ya da intrakraniyal lezyona sekonder olarak ortaya çıkabilir. Volvuler nöbet, çoğunlukla frontal lob lezyonlarına bağlı ortaya çıkmakla beraber; temporal, parietal ya da oksipital lob lezyonlarına bağlı da gelişebilir. Bu yazıda, 55 yaşında intrakraniyal lezyona bağlı volvüler epileptik nöbetleri başlayan, altta yatan sebebi otoimmünite olarak değerlendirerek dirençli nöbetlerini kontrol altına aldığımız bir olgunun sunulması amaçlanmıştır.Yeni başlangıçlı nöbetlerin altında otoimmün etiyoloji yatabilmektedir.

Facebook'ta Paylaş