« Geri
TÜRKİYE‘DE PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN MEVCUT DURUMU
MURAT GÜLTEKİN, NEJAT ÖZGÜL, EMİRE OLCAYTO, A MURAT TUNCER
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2010;13(1):1-6

Palyatif bakım kanser kontrol programlarının ve kanser tedavisinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Maliyet etkin ve doğrudan yaşam kalitesini ilgilendirir. Pek çok gelişmiş ülkelerde değişik düzeylerde palyatif bakım modelleri görülebilir. Ülkemizde ise palyatif bakım hizmetleri uzun yıllarca göz ardı edilmiştir. Bu araştırmada, ülkemizdeki palyatif bakım hizmetlerinin mevcut durumu analiz edilmiş ve olası nedenler ortaya konulmaya çalışılmıştır. İl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile toplanan verilere göre, ülkemizde sadece 9 adet palyatif bakım merkezi vardır ve bunların büyük bölümü üniversite hastanelerindedir (7/9). 33 ilde hizmet veren toplam 72 adet ağrı bölümü vardı. Bu merkezlerin 35‘i devlet hastanelerinde, 31‘i üniversite hastanelerinde ve kalan 6‘sı da özel sektör içerisinde hizmet vermektedir. 28 merkez ( %38,9) Ankara ve İstanbul‘da yerleşik iken 56 merkez Batı ve Orta Anadolu‘da yerleşikti (%77.7). Ülkemizde kişi başı morfin kullanımı da çok düşük seviyelerdedir. Ancak, opioid kullanım kısıtlılığı ile beraber mevcut opioid çeşitliliği de ne kısıtlı olup, immediate release morfin preparatları ülkemizde bulunmamaktadır.

Facebook'ta Paylaş