« Geri
PRİMER ODAĞI EKSTRAGENİTAL ORGANLAR OLAN METASTATİK OVER TÜMÖRLERİ
TANER TURAN, SERAP BOZOK, M FARUK KÖSE
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2006;9(3):55-61
Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği ANKARA

Over birçok malignitenin metastaz yaptığı hedef organdır. Ancak over maligniteleri içerisinde metastatik over tümörlerinin oranını belirleyebilmek oldukça zordur. Primer odağı ekstragenital bölge olan metastatik over tümörlerinin insidansı %7 ile %12.5 arasında değişen oranlarda bildirilmiştir. Yapılmış olan çalışmalarda, primer odağın çeşitliliği ve oranıyla ilgili çok değişik veriler sunulmuştur. Bu durum, kısmen primer odak insidansının bölgeden bölgeye farklılık göstermesiyle açıklanmaktadır. Primer odağın tanımlanmasında patolojik ve klinik değerlendirme bir arada yapılmalıdır. Gastrointestinal sistem ilk olarak gözden geçirilmesi gereken bölgedir. Meme ise GİS‘ten sonraki en önemli odaktır. Overe metastaz ekstragenital organların ileri evrelerinde geliştiğinden, kötü prognozu göstermektedir.

Facebook'ta Paylaş