« Geri
AKCİĞER PARANKİMİNE FİSTÜLİZE OLARAK İYİLEŞEN BİR TÜBERKÜLOZ LENFADENİT OLGUSU
ÖZKAN YETKİN, İREM PEMBEGÜL, LEVENT CEM MUTLU, ZEKİ YILDIRIM
Türk Toraks Dergisi - 2007;8(3):199-202
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Malatya, Türkiye

Tüberküloz hastalığı günümüzde halen önemli bir sağlık sorunudur ve insidansı özellikle gelişmekte olan ülkelerde artmaktadır. Tüberküloz lenfadenit sık rastlanan ekstrapulmoner tüberküloz tablosudur. Bizim olgumuzun çekilen toraks tomografisinde mediastinal çok sayıda büyümüş lenf nodu izlendi. Lenf nodundan yapılan ince iğne aspirasyonu ile alınan pürülan örneğin mikroskopik incelemesinde tüberküloz basili pozitif saptandı ve tüberküloz lenfadenit tanısı konarak antitüberküloz tedavi başlandı. Antitüberküloz tedavinin yedinci gününde ateş, balgam çıkarımında artış saptanan hastanın akciğer grafisinde sol üst zonda homojen infiltrasyon izlendi, tekrarlanan balgam mikroskopik incelemesinde daha önce negatif olan tüberküloz basili pozitif rapor edildi. Önceki toraks tomografisinde parenkimal lezyonun olmaması, pürülan balgam çıkarması, balgam mikroskopik incelemesinde tüberküloz basilinin pozitifleşmesi nedeniyle lenf nodu absesinin akciğer parankimine fistülize olduğu düşünüldü, antitüberküloz tedavisine devam edilen hastada klinik ve radyolojik düzelme sağlandı.

Facebook'ta Paylaş