« Geri
KATATER TORAKOSTOMİ: 5 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ
MEHMET AKİF TEZCAN, İBRAHİM ETHEM ÖZSOY
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2021;18(2):269-272
Department of Thoracic Surgery, Kayseri Health Practice and Research Center, University of Health Sciences, Kayseri, TURKEY

Amaç: Kateter torakostomi uygulanan hastaların verilerini retrospektif olarak inceleyerek demografik ve klinik özelliklerini belirlemek ve işlemin etkinliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak amaçlandı. Materyal ve Metod: 1 Ocak 2013- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde uygulanan 613 adet kateter torakostomi işlemini retrospektif olarak değerlendirdik. Bulgular: Beş yüz altmış yedi (%92.5)’si unilateral, 46 (%7.5)’sı ise bilateral kateter torakostomi idi. Üç yüz yetmiş yedi (%61.5) işlem erkek hastalara, 236 (%38.5) işlem ise kadın hastalara yapıldı. Ortalama yaş 68±16 (13-105 yaş aralığında) idi. İşlem endikasyonları ise 202 (%33) torasik malignensiler, 98 (%16) ekstratorasik malignensiler, 313 (%51) hastada ise benign patolojilerdi. Sonuç: Kateter torakostomi işlemi plevra efüzyonların tedavisinde hasta konforu, uygulama kolaylığı ve düşük maliyet nedeniyle her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır.

Facebook'ta Paylaş