« Geri
DENEYSEL DİYABETTE DERİ HASARINA KARŞI PROPOLİSİN İYİLEŞTİRİCİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
SİBEL TÜREDİ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2021;18(2):322-328
Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE

Amaç: Bu çalışmada deneysel Diabetes Mellitus’un dermal doku üzerinde oluşturduğu hasara karşı propolisin muhtemel olumlu etkilerini histopatolojik parametreler ile araştırmaktır. Materyal ve Metod: Çalışmamızda 24 adet 10-12 haftalık Wistar Albino türü erkek sıçanlar Kontrol, Propolis 100mg, DM ve DM+Propolis (100mg) olarak rastgele 4 gruba ayrıldı. 0.1 Molar (Ph: 4, 5) sitrat tamponunda çözülen tek doz 60 mg/kg Streptozotosin (inroperitoneal) ile deneysel diyabet oluşturuldu. Deney süresinin bitiminde (28. Gün) tüm gruplar sakrifiye edildi ve elde edilen dermal dokularda Hematoksilen&Eozin ve Masson Trikrom boyamaları ile histopatolojik değerlendirme yapıldı. Bulgular: Yapılan histopatolojik değerlendirmede; kontrol ve Propolis 100mg gruplarına ait deri örneklerinin normal morfolojik yapıda olduğu izlendi. DM grubunda çok tabakalı epitelde incelme, dejenerasyon, dermis tabakasında yer alan bağ dokusunda ayrılma ve azalma gözlenirken DM+Propolis 100 mg grubunda ise bu bulgularda belirgin şekilde bir iyileşme izlendi. Sonuç: Bu çalışma, Propolis 100mg dozunun biyolojik özelliklerin diyabetin dermal dokuda meydana getirdiği cilt hasarını morfolojik düzeyde önleyebileceğini göstermiştir.

Facebook'ta Paylaş