« Geri
ERKEN EVRE ENDOMETRİYUM KANSERLERİNDE TEDAVİ
MURAT GÜLTEKİN, GÜLDENİZ AKSAN, NASUH UTKU DOĞAN, MELİH VELİPAŞAOĞLU, POLAT DURSUN, KUNTER YÜCE, ALİ AYHAN
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2006;9(4):83-90
Çankırı Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ÇANKIRI

Erken evre endometriyum kanserlerinde tedavi jinekolog onkologlar arasında hala tartışmalıdır. Geçmişte bu konu ile ilgili pek çok çalışma yapılmış olsa da bu tür hastaların tedavisi hakkında kanıta dayalı tedavi şemaları halen mevcut değildir. Sadece primer cerrahi konusunda değil adjuvan tedaviler de ve bu tedavilerin hastalıksız ya da toplam sağ kalım üzerine etkileri de sorgulanmaktadır. Bu makalede güncel yayınlar ve sürmekte olan çalışmalar ışığında literatür gözden geçirilmektedir.

Facebook'ta Paylaş