« Geri
POSTMENOPOZAL ADNEKSİYAL KİTLELERDE DÜŞÜK SERUM FSH DÜZEYLERİ GRANULOZA HÜCRELİ TÜMÖRLERE İŞARET EDEBİLİR: LİTERATÜR IŞIĞINDA İKİ OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
ERDEM TURHAN, AYLA ÜÇKUYU, EMEL EBRU ÖZÇİMEN, F CEYLAN SEVİNÇ ÇİFTÇİ, ERZAT TOPRAK
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2010;13(1):19-22
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum KONYA

Granulosa hücreli tümörler overin seks kord stromal tümörleridir ve tüm over malignitelerinin %2-3‘ünü oluşturur. Bu tümörler tipik olarak düşük malign potansiyelli, yavaş büyüme hızlı ve hormon aktif tümörlerdir. Serum tümör belirteci olarak inhibin ve estradiol tanıda kullanılabilir. Postmenopozal dönemde, düşük FSH düzeylerinden de tanısal belirteç olarak yararlanılabilir.

Facebook'ta Paylaş