« Geri
SİNÜZİT SONUCU GELİŞEN SUBPERİOSTAL ORBİTAL APSE VE FRONTAL EPİDURAL APSE: OLGU SUNUMU
BURAK ULAŞ, RANA ALTAN YAYCIOĞLU, ALPER NABİ ERKAN, FATİH AYDEMİR
Türk Oftalmoloji Dergisi - 2013;43(6):464-467
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Adana, Türkiye

On yedi yaşında bir kız hasta sol üst göz kapağında kızarıklık, şişlik ve ağrı ile kliniğimize başvurdu. Başka bir klinikte akut anjioödem ön tanısı ile 1 hafta yüksek doz oral steroid tedavisi alma öyküsü vardı. Hastanın oftalmolojik muayenesinde sol üst göz kapağının ödemli, şiş, hiperemik olduğu görüldü. Beraberinde sol gözde yukarı bakış kısıtlılığı mevcuttu. Düzeltilmiş en iyi görme keskinliği 0,7 idi. Hastanın bilgisayarlı tomografi incelemesinde etmoidal, maksiller ve frontal sinüzit, subperiostal orbital apse ve frontal epidural apse izlendi. İntravenöz antibiyotik tedavisi düzenlendi. Klinik bulguların devam etmesi üzerine cerrahi olarak apseler boşaltıldı. Hasta oral antibiyotik tedavisi ile taburcu edildi. Bir ay sonraki kontrolünde sol gözün yukarı bakış kısıtlılığının düzeldiği ve görme keskinliğinin 1,0’a yükseldiği görüldü. Göz kapaklarında şişlik ile gelen bir hastanın tedavisinde steroid kararı almadan önce ayırıcı tanının iyi yapılması gereklidir. Sinüzit sık görülen bir hastalık olup, orbital apse, epidural apse ve intrakranial komplikasyonlara yol açabileceği için akılda bulundurulmalıdır. (Turk J Ophthalmol 2013; 43: 464-7)

Facebook'ta Paylaş