« Geri
FIRST-LINE SİSPLATİN/PAKLİTAKSEL VE KARBOPLATİN/PAKLİTAKSEL KEMOTERAPİ KOMBİNASYONLARININ KİLO DEĞİŞİMİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
TANER TURAN, HATİCE YILDIRIM, SERAP BOZOK, EDA ULUDAĞ, GÖKHAN TULUNAY, NURETTİN BORAN, İSKENDER KÖG, M FARUK KÖSE
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2006;9(2):35-38
Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği ANKARA

Amaç: Kanser hastalarında oluşan kilo değişimleri hastaların yaşam oranlarını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı first-line olarak uygulanan paklitaksel/sisplatin (P-Cis) ve paklitaksel/karboplatin (P-Car) kemoterapi kombinasyonlarının kilo değişimleri üzerine olan etkilerini belirlemekti. Materyal ve Metot: 1993-2006 tarihleri arasında epiteliyal over veya ileri evre endometrium kanseri tanısıyla sitoredüktif cerrahi uygulanan ve takiben first-line kemoterapi olarak paklitaksel/platinum kombinasyonunu almış 338 hastaya ait toksisite verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Kemoterapiye üç saatte infüzyonla gidecek şekilde 175 mg/mÇ dozunda paklitakselle başlandı. Takiben AUC=6‘dan hesaplanan karboplatin bir saatte infüzyonla veya sisplatin 75 mg/mÇ dozunda iki saatte infüzyonla verildi. Tedavi 21 gün arayla uygulandı. Hastaların kemoterapiye başlamadan önceki ve kemoterapi bitimindeki kiloları ölçülerek kilo değişimleri belirlendi. Bulgular: Hasta grubunda median yaş 53.5‘di. 338 hasta toplam 2016 kür kemoterapi aldı. 130 hastaya toplam 778 kür P-Cis, 208 hastaya toplam 1238 kür P-Car kemoterapi kombinasyonu verildi. Her iki grup arasında uygulanan kemoterapi kür sayısı açısından farklılık yoktu. Tüm grupta kemoterapi süresince ortalama kilo değişimi 0.8 kg‘dı (-28-16). P-Cis grubunda ortalama kilo artışı 0.3 kg (-28-16) iken P-Car grubunda 1.1 kg‘dı (-15-13). İki grup arasında anlamlı farklılık yoktu. Sonuç: Bu çalışmaya göre kemoterapi sürecinde gözlenen kilo değişikliği minimum düzeyde olup (0.8 kg), uygulanan kemoterapi kombinasyonları kilo değişikliği üzerine etkili değildi.

Facebook'ta Paylaş