« Geri
OVERİN PRİMER İNSULAR KARSİNOİD TÜMÖRÜ
BÜNYAMİN BÖREKÇİ, R ATAKAN AL, METİN İNGEÇ, NESRİN GÜRSAN, SEDAT KADANALİ
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2006;9(4):106-109
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ERZURUM

Overin primer karsinoid tümörleri nadir neoplazilerdir. İnsular, trabekular, müsinöz ve mix olmak üzere dört farklı tipi vardır. İnsular tip overin primer karsinoid tümörleri içinde en sık raslanan tipidir. Bu form over teratomlarının %1‘de daha azını ve tüm vücut karsinoid tümörlerinin %1 inden çok daha azını oluşturmaktadır. Daha önce yayınlanan bir vaka hariç diğer tüm vakalarda 10 cm‘den büyük tümörlerin fonksiyonel olduğu vurgulanmaktadır Böylece tümör çapı ile karsinoid sendrom arasında iyi bir korelasyon görülmektedir. Biz bu vakada 13 cm boyutunda teratomdan kaynaklanan insular tip karsinoid tümörün fonksiyonel olmadığını tanımladık.

Facebook'ta Paylaş