« Geri
PEDİATRİK HASTADA AMOKSİSİLİN-KLAVULANİK ASİT KULLANIMI SONRASI GELİŞEN LİNGUA VİLLOSA NİGRA: OLGU SUNUMU
FERİDE ÖZEN, ERKUT ETÇİOĞLU, ABDÜLKADİR AYDIN, MUHAMMED ÖZEN
Çocuk Dergisi - 2021;21(2):218-220
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

Siyah kıllı dil (lingua villosa nigra), dil dorsumunun arka tarafında deskuamasyon kusuru ve dilin filiform papillalarında reaktif hipertrofi ile karakterize olan, ağrısız, kendini sınırlayan ve benign özelliklere sahip klinik bir durumdur. Etiyopatogenez net olarak bilinmemekle beraber bazı ilaçların kullanımı, kötü ağız bakımı, sigara/alkol tüketimi, aşırı siyah çay ve kahve tüketimi etiyolojide yer alan nedenler arasında gösterilmektedir. Siyah kıllı dil erişkin popülasyona oranla pediatrik yaş grubunda daha nadir görülür. Bu yazıda pediatrik hastada amoksisilin-klavulanik asit kullanımı sonrası gelişen siyah kıllı dil olgusu sunmaktayız.

Facebook'ta Paylaş