« Geri
COVİD-19 HASTALARI İLE ÇALIŞAN EVLİ HEMŞİRE VE EBELERİN AİLE İÇİ SÜREÇLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ
NURTEN TERKEŞ, SABRİYE UÇAN YAMAÇ
Genel Sağlık Bilimleri Dergisi - 2021;3(2):102-111
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Burdur, Türkiye

Amaç: Çalışmamızın amacı, Covid-19 hastaları ile çalışan evli hemşire ve ebelerin aile içi süreçlerindeki değişimleri belirlemektir. Yöntem: Araştırmamız Kasım 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında çalışmayı kabul eden evli ebe ve hemşirelerle yürütülmüştür. Veriler “Hemşire ve Ebelerin Kişisel özellikleri ve Covid-19 sürecinde aile içi süreçleri ile ilgili yaşadıkları deneyimleri “ içeren anket formu ile “online “ olarak toplanmıştır. Bulgular: Pandemi sürecinde araştırmaya katılan hemşire ve ebelerin %35.3’ünün aile sürecinin olumsuz etkilendiği, %97.6’sının Covid-19’u ailesine bulaştırma kaygısı yaşadığı, %42.4’ünün aile sürecinde değişiklik olduğu ve bu değişikliklerin %58.3’ünün eşinden/çocuklarından ayrı kalmak zorunda kalması, %22.2 aile içi çatışmalar yaşaması olarak belirtilmektedir. Araştırmaya katılan hemşire ve ebelerin çocuk sahibi olma durumu, eğitim durumu, mesleği ve meslekteki çalışma süresi ile aile içi süreçte değişim yaşama durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Sonuç ve Öneriler: Bu pandemik süreçte, hemşire ve ebelerin aile içi süreçlerinde değişimler yaşadığı, yaşanılan değişimlerin nedeni olarak virüsü ailelerine bulaştırma korkusu olduğu görülmektedir. Hemşire ve ebelerin aile içi süreçlerinin korunması için kaygılarının azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Facebook'ta Paylaş