« Geri
İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ MARUZ KALDIĞI MESLEK HASTALIĞI ETKENLERİNİN İSG KAPSAMINDA İNCELENMESİ
TUĞÇE ORAL, FATMA BANU BEKMAN
Genel Sağlık Bilimleri Dergisi - 2021;3(2):160-178
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ile ülkemizde mal veya hizmet üretmek için faaliyet gösteren tüm sektörlerde çalışanların güvenliğinin ve iyilik hallerinin devamlılığının sağlanması bir hukuka dayandırılmış ve tüm işverenlerin sorumlulukları açıkça belirtilmiştir. Özellikle çok tehlikeli sınıfta yer alan sağlık sektöründe mevcut çalışma koşullarının yanı sıra iş yükünün fazla olması, insan sağlığı hizmetlerinde çalışanların biyolojik risk etmenleri dışında; psikososyal, kimyasal ve uzun süre ayakta çalışmaya bağlı olarak fiziksel ve ergonomik risklerle karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Sağlık sektörlerinin 24 saat kesintisiz hizmet vermesi sağlık çalışanlarının vardiyalı çalıştırılması zorunluluğuna neden olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bile çalışma ortamında iş güvenliği tedbirlerinin sadece yeterli olmayacağı çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kıyaslandığında çalışma şartlarının fiziksel açıdan çalışanları zorlayıcı olduğu belli olmaktadır. Yapılan araştırmaya göre sosyal güvenlik kurumu tarafından yayınlanan istatistiklere bakıldığında 2014-2019 yılları arasında 50, 549 insan sağlığı hizmetlerinde çalışan kişinin iş kazası veya meslek hastalığı geçirmiş olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleşen iş kazası ve meslek hastalıkları sayılarının toplamı da sektöre yönelik farkındalığı arttırmaktadır. Bu derleme ile insan sağlığı hizmetlerinde çalışan kişilerin maruz kaldıkları tehlike veya risklere karşı yönetmelik hükümleri kapsamında önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere değinilmiştir ve böylece iş güvenliğinden sorumlu işverenlerin fikir edinmesi amaçlanmıştır.

Facebook'ta Paylaş