« Geri
2019 YILI İÇERİSİNDE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALINA BAŞVURAN KADINA YÖNELİK FİZİKSEL VE CİNSEL ŞİDDET OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
TUĞÇE KOCA, KENAN KAYA, AHMET HİLAL
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2021;18(2):284-289
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adana/TÜRKİYE

Amaç: Şiddet olgusunun ortaya çıkışı, insanlık tarihine paraleldir. Kadın şiddeti ise tarihin eski zamanlarından bu yana var olan ve giderek artan evrensel bir kadın sağlığı problemidir. Materyal ve Metod: Bu çalışmada 2019 yılı boyunca Anabilim Dalına başvuran kadın olgularda şiddete maruz kalma oranlarını ve şiddetin sonuçlarını belirlemek amacıyla 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına başvuran ve adli rapor düzenlenen tüm olgular içerisinden 18 yaş üzeri 1046 kadın olgu retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: Düzenlenen 3493 adli raporun 1046’sının (%30) 18 yaş üzeri kadın olgu olduğu görülmüştür. Kadın olguların yaş ortalaması 35, 9 (18-89 aralığında) olup %74, 7’sinin bir başkası tarafından künt travmaya, %17, 8’inin trafik kazasına, %3, 7’sinin cinsel şiddete, %1, 7’sinin kesici-delici alet yaralanmasına, %1, 1’inin ateşli silah yaralanmasına maruz kaldıkları, fiziksel şiddete maruz kalanların %5, 8’inde kemik kırıkları, %2, 8’inde yaşamsal tehlike meydana geldiği saptanmıştır. Sonuç: Kadına yönelik şiddet oranları ülkemizde ve dünyada giderek artmaktadır. Pek çok kadının fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkileyen bu yaralanmalar ciddi bir halk sağlığı problemidir. Kadına yönelik şiddetin boyutunu ve sonuçlarını ortaya koymak, şiddeti önlemek amacıyla atılacak adımlara ışık tutacaktır.

Facebook'ta Paylaş