« Geri
LİGNÖZ KONJONKTİVİT: OLGU SERİSİ
FATİH ÖZCURA, NİLGÜN YILDIRIM, HİKMET BAŞMAK, EVRİM ÇİFTÇİ
Türk Oftalmoloji Dergisi - 2013;43(6):458-463
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Kütahya, Türkiye

Lignöz konjonktivit nadir görülen, konjonktivada membran oluşumuyla karakterize kronik psödomembranöz bir konjonktivittir. Hastalık genellikle çocuk yaşta görülmekle birlikte ileri yaşta da ortaya çıkabilir. Etyopatogenezde birçok faktörün rol oynadığı belirtilen lignöz konjonktivitlerde plazminojen eksikliği etken olduğunda, membranlar vücudun diğer mukozalarında da görülebilir. Bu çalışmada kliniğimizde tanı konulan ve takip edilen 6 lignöz konjonktivit olgusu tanı, tedavi ve prognoz açısından tartışıldı. (Turk J Ophthalmol 2013; 43: 458-63)

Facebook'ta Paylaş