« Geri
UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ VE HASTA UYUMU
NAZAN PEKÇALIŞKAN KURTAR, EYÜP SABRİ UÇAN, SİBEL ŞAHBAZ, HÜLYA ELLİDOKUZ, ARİF HİKMET ÇIMRIN, ERGÜN KURTAR, OYA İTİL, ATİLA AKKOÇLU
Türk Toraks Dergisi - 2007;8(3):163-169
Keşan Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Edirne, Türkiye

Çalışmanın amacı uzun süreli oksijen tedavisi (USOT) verilen olgularda tedavi uyumunun, uluslararası tedavi protokollerine uygunluğun ve tedavi ile ilgili sorunların belirlenmesidir. Ocak 1990-Nisan 2001 arasında USOT için oksijen konsantratörü önerilen tüm hastalar çalışmaya alındı. Çalışma retrospektif ve prospektif olmak üzere iki aşamalı yapıldı. Retrospektif olarak USOT endikasyonu olan 220 olgunun dosya ve raporları incelendi, USOT önerilen hastalara telefon ile ulaşıldı. Kontrole gelemeyen olguların kendileri yada yakınları ile telefonla görüşüldü. Tüm olguların ortalama USOT kullanma süresi 28 aydı. En sık USOT endikasyonu KOAH idi. (n=155 ;%70.5) Emekli Sandığı en fazla konsantratör sağlayan kurum idi (n=127, %84). 121 (%84) hasta teknik bakım hizmetinden yararlanmıyordu. USOT'ni etkin kullanma oranı %29'du. Etkin kullanmama nedenleri; gereksinim duymama, elektrik tüketimi, gürültü ve eğitim verilmemesi idi. Tedavide en sık cihazın bozulması nedeni ile sorun yaşanıyordu (%45). Kontrole gelen olgular 2.2 kat daha etkin USOT kullanıyordu. Hasta uyumunun USOT endikasyonları arasına alınması ve düzenli kontroller ile takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca prospektif çalışmalarla USOT'nin etkinliği, sağkalım ve yaşam kalitesine etkisi araştırılmalıdır.

Facebook'ta Paylaş