« Geri
NEKROTİZAN ENTEROKOLİTİN NADİR BİR LOKALİZASYONU: NEONATAL APENDİSİT
MURAT KONAK, MEHMET SARIKAYA, TAMER SEKMENLİ, FATMA HİCRET TİYEK, PINAR KARABAĞLI, HANİFİ SOYLU
Dicle Tıp Dergisi - 2021;48(3):639-643
Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Selcuklu Medical Faculty, Selcuk University, Konya, Turkey

Nekrotizan enterokolit (NEK), özellikle prematüre bebekleri etkileyen ve term bebeklerde oldukça nadir görülen neonatal dönemdeki en önemli gastrointestinal acil durumdur. Ek olarak, neonatal apandisit de çok nadirdir ve sıklıkla rastlantısal olarak tanımlanır. Yenidoğanda apandisitin klinik bulguları nonspesifiktir. Pnömatozis intestinalis, NEK’in son derece spesifik bulgularından biridir ancak apandisitte görülmesi çok ilginçtir. 2730 gramlık bir erkek bebek, 33 yaşındaki bir anneden 39. gestasyonel haftasında doğdu. 30 dakika sonra hastada inleme ve solunum sıkıntısı gözlenmesi üzerine Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yatışı yapıldı. Hastanın yaşamının 7. gününde beslenme intoleransı gelişti. Beslenme kesildi ve nazogastrik kateter serbest drenaja alındı. Karın muayenesi ve laboratuar parametreleri normaldi, ancak batın grafisinde şüpheli pnömatozis intestinalis görüldü. Nekrotizan enterokolit düşünüldü ve antibiyotik revizyonu yapıldı. Hastanın karın muayenesi ve karın filminin bozulması nedeniyle ileri evre NEK tanısı ile Çocuk cerrahisine konsülte edildi. Operasyonda sadece gangrenöz apandisit tespit edilerek apendektomi yapıldı. Yenidoğan ünitelerinde ürkütücü bir tablo olan NEK ayrıcı tanısında özellikle term bebeklerde akut apendisit akılda tutulmalıdır. Bu yazı da pediatrik olgularda nispeten sık karşılaşılan ancak yenidoğan döneminde nadir görüldüğü için vurgulanmak istenen ayrıca atipik NEK tablosunda ortaya çıkan bir neonatal apandisit olgusu sunulmuştur.

Facebook'ta Paylaş