« Geri
ENDOMETRİAL VE ENDOSERVİKAL ADENOKARSİNOMLARIN AYIRICI TANISINDA VİMENTİN POZİTİFLİĞİNİN DEĞERİ
SEMA ZERGEROĞLU, LEYLA MOLLAMAHMUTOĞLU, HÜSEYİN REYHAN, TUĞRUL AYDOĞDU
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2006;9(4):97-100
Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümü ANKARA

Amaç: Tanı güçlüğü yaratan az diferansiye endometrial ve endoservikal adenokarsinomlarda; olgunun köken aldığı dokuyu anlamak ve ayırıcı tanı yapabilmek için Vimentin primer antikoru kullanılarak ayırıcı tanı ve tedaviye yardımcı olmaktır. Materyal Metod: Hastanemizde tanı alan 1996-2002 yılları arasında 42 Endometrial 15 endoservikal adenokarsinomalı olgu ile 10 normal endometrial, 10 normal endoservikal doku örneği yeniden değerlendirilip bu olgulara yeni kesitler yapılarak peroksidaz tekniği kullanılarak immunohistokimyasal yöntemle vimentinin boyanma özelliği araştırıldı. Bulgular: 42 endometrial adenokarsinomun 38‘i, 15 endoservikal adenokarsinomun 2‘si pozitif boyandı. Normal endometrial dokular vimentinle pozitif boyanırken endoservikal dokularda pozitif boyanma izlenmedi. Sonuçlar: Endometrial adenokarsinomlarda daha fazla pozitif boyanan vimentin, tanı güçlüğü yaratan endometrial ve endoservikal adenokarsinomların ayırıcı tanısında kullanılabilir.

Facebook'ta Paylaş