« Geri
AİLE HEKİMLERİNİN HIZLI ANTİJEN TESTİ KULLANIM ORANLARI, TEST SONUÇLARI VE REÇETELENDİRMEYE ETKİSİ
HUMEYRA ASLANER, HACİ AHMET ASLANER, BADE ERTURK ARİK, FAHRİ ALPAY ONUK, ALİ RAMAZAN BENLİ, SELCUK MİSTİK
Eurasian Journal of Family Medicine - 2020;9(4):225-232
Kayseri City Hospital, Family Medicine, Kayseri, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hızlı antijen testi kullanım oranlarını, test sonuçlarını, Modifiye Centor Skoru ile ilişkisini belirlemek ve hızlı antijen testi kullanımının reçete yazma davranışı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Yöntem: Bu araştırma Aile Hekimliği Bilgi Sistemi retrospektif taranarak yapılmıştır. Kayseri’de 12 aile hekiminin çalıştığı aile sağlığı merkezinin poliklinik ve reçete kayıtlarının yer aldığı Aile Hekimliği Bilgi Sistemi’nden, 2017 Şubat ile 2019 Nisan ayları arasında yapılan hızlı antijen testi testi sayısı ve sonuçları, sistem tarafından otomatik hesaplanan Modifiye Centor Skorları, reçetelenen antibiyotik sayıları ve semptomatik tedavi bilgileri kaydedildi. Bulgular: Hızlı antijen testi pozitifliği dikkate alınarak bakıldığında Modifiye Centor Skoru cut- off değeri >2 idi (ROC EAA:63,9, Cl:0,95,0,61-0,66). Tanı puanı için testin duyarlılığı %86, seçiciliği %48,8’dir. Sonuç: Aile hekimleri tarafından hızlı antijen testi kullanımı teşvik edilmelidir. Hızlı antijen testi negatif hastalarda da antibiyotik reçete ediliyor olması teste olan güvenin fizik muayeneye ve klinik bulgulara olan güvenden daha az olduğunun bir göstergesi olabilir.

Facebook'ta Paylaş