« Geri
YENİDOĞANDA FİBULAR HEMİMELİ VE PES EKİNOVARUS BİRLİKTELİĞİ
GÖKÇE ÇIPLAK, FATMA NUR SARI, REFİKA SIRMA DOKUZBOY, EVRİM ALYAMAÇ
Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi - 2021;18(3):1000-1003
Ankara Şehir Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara, Türkiye

Fibular hemimeli (FH), fibulanın kısmi veya tam yokluğu ile karakterize konjenital alt ekstremite anomalisidir. Bildirilen vakaların çoğu sporadiktir. Etiyolojisi ve anomalinin gelişimsel biyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Tam yokluğu kısmi yokluğa göre, unilateral tutulum bilateral tutuluma göre daha sık görülmekte , sağ taraf sola göre daha sık etkilenmektedir. Erkeklerde görülme sıklığı kızlara göre iki kat daha fazladır. Kardiyak anomaliler, ürogenital sistem anomalileri, trombositopeni, sağırlık, torakoabdominal şizis sağırlık gibi durumlarla birlikte olabildiği gibi en çok iskelet sistemi anomalilerine eşlik ettiği görülmüştür.

Facebook'ta Paylaş