« Geri
442 MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS SUŞUNDA BACTEC YÖNTEMİ İLE KOMBİNE İLAÇ DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
ÖZLEM BAYRAKTAR SARAL, NURGÜN SUCU, GÖNÜLDEN AKTOZ BOZ, MÜGE ERDEM, İFTİHAR KÖKSAL
Türk Toraks Dergisi - 2007;8(3):174-178
Akçaabat Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Trabzon, Türkiye

Bu çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na 1998-2004 yılları arasında, tüberküloz şüphesi ile gönderilen ve BACTEC 460 TB sisteminde kültürü yapılan 564 olguya ait birer klinik örnek incelenmiştir. Üreme tespit edilen 442 örnekte yine bu sistem kullanılarak İzoniazid (İNH), Rifampisin (RİF), Streptomisin (SM) ve Ethambutol (EMB) direnci araştırılmış ve sırasıyla bu ilaçlara; %24.6, %15.8, %9.9 ve %18.8 oranlarında direnç tespit edilmiştir. İNH ve RİF direncinin birlikte olduğu çok ilaca dirençli Mycobacterium tuberculosis suşlarının oranı %14.7 (65/442) olup, 1999 yılında en yüksek oranda (%19.6) çok ilaca dirençli suş saptanmıştır. Bir olgumuzda suş RİF ve EMB hassas, SM ve İNH dirençli iken, bir yıl sonra RİF ve EMB dirençli olarak tespit edilmiştir. Yüksek orandaki kombine direnç gelecekteki primer direncin boyutlarını işaret ettiğinden, uygunsuz ilaç kullanımının önlenmesi, ilaç duyarlılık testlerinin düzenli olarak yapılması ülkemizde dirençli suşların dağılımının incelenmesi gerekmektedir.

Facebook'ta Paylaş