« Geri
BAZİLER ARTER ANEVRİZMASININ NEDEN OLDUĞU TRİGEMİNAL NEVRALJİ OLGUSU
MURAT CABALAR, DİDEM GİRGİN, HACI ALİ ERDOĞAN, VİLDAN YAYLA
Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - 2021;27(2):175-178
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Vertebrobaziler dolikotoektazi ve baziler arter anevrizmasına sekonder trigeminal nevralji nadirdir. 85 yaşında, trigeminal nevralji nedeniyle Karbamazepin kullanan erkek hasta, konuşma bozukluğu ve sol tarafında kuvvetsizlik şikayeti ile geldi. Kranial görüntülemelerinde pons sağ yarısında difüzyon kısıtlaması, vertebrobaziler dolikoektazi ve baziller arterde fusiform anevrizmatik dilatasyon izlendi. Antiagregan tedavi sonrasında endovasküler tedavi ve cerrahi tedavi düşünülmeyen hasta taburcu edildi (modified Rankin Score-mRS=0). Asetil salisilik asit 100 mg/gün ve Karbamezepin 400 mg/gün tedavisi ile hasta sorunsuz bir şekilde takip edilmektedir.

Facebook'ta Paylaş