« Geri
SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMUNDA VİDEO OYUNLARI TABANLI EGZERSİZ EĞİTİMİNİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
HİLAL ASLAN, BEGÜMHAN TURHAN
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2021;18(2):262-268
Harran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fizyoterapi Bölümü Şanlıurfa, TÜRKİYE

Amaç: Çalışmamızın amacı, subakromiyal sıkışma sendromu tanılı hastalarda konservatif fizyoterapiyle birlikte uygulanan video oyunları tabanlı egzersiz eğitiminin ağrı, fonksiyonellik ve eklem pozisyon hissi üzerine etkilerini araştırmaktır. Materyal ve metod: Çalışmaya subakromiyal sıkışma sendromu tanılı, 40-65 yaşları arasında, Neer klinik evrelemesine göre Evre II ve Evre III sınıflamasında olan olgular alındı. Çalışmaya dahil edilen 50 hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. İlk gruba (n=25) konservatif fizyoterapi ve video oyunları tabanlı egzersiz eğitimi, ikinci gruba (n=25) sadece konservatif fizyoterapi uygulandı. Her iki grup da 20 seans tedaviye alındı. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası ağrı, eklem hareket açıklığı, ağrılı ark, kas kuvveti, eklem pozisyon hissi ve fonksiyonellik değerlendirildi. Bulgular: Her iki grupta da ağrı şiddetinde ve ağrılı ark değerlerinde azalma, eklem hareket açıklığı ve kas kuvveti değerlerinde artış, eklem pozisyon hissi deviasyonlarında azalma ve fonksiyonellik düzeyinde artış görüldü (p<0.05). Eklem hareket açıklığı değerleri, kas kuvveti, ağrılı ark değeri, fonksiyonellik puanı açılarından gruplar arası fark bulunmadı (p>0.05). Ağrı, horizontal adduksiyon kas kuvveti, eklem pozisyon hissi parametrelerinde fark bulundu (p<0.05). Sonuç: Çalışmamızın sonucunda konservatif fizyoterapi ile birlikte uygulanan video oyunları tabanlı egzersiz eğitiminin, sadece konservatif fizyoterapi uygulamasına göre ağrının azalması, eklem pozisyon hissinde artış ve fonksiyonellik düzeyinde artış açılarından fark sağladığı belirlendi. Bu nedenle, subakromiyal sıkışma sendromunda uygulanan konservatif fizyoterapinin video oyunları tabanlı egzersiz eğitimi ile desteklenebileceği görüşündeyiz.

Facebook'ta Paylaş