TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ ADENOMYOZİS ODAĞINDAN KAYNAKLANAN UTERUSUN ADENOFİBROMU: OLDUKÇA NADİR BİR LOKALİZASYON http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=b8d62195867860f8 2019-03-22 17:09:28+03 GMT DİNİ YÖNELİM VE DİNDARLIK ÖLÇEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=3f7b21958620935b 2019-03-22 17:06:06+03 GMT SAF LEYDİG HÜCRESİ TÜMÖRÜ: NADİR BİR OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=34b93195853d2d9a 2019-03-22 16:57:41+03 GMT AKUT İNFANTİL HEMORAJİK ÖDEM KLİNİĞİNİN SEYRİ: İKİ OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=f6736195829f518e 2019-03-22 16:32:25+03 GMT BRUSELLOZA BAĞLI PERONEAL TENOSİNOVİT: BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=b4d221958085b222 2019-03-22 16:24:35+03 GMT DEPRESYON TANILI BİR HASTADA FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ MODELİ TEMELİNDE BİR BAKIM PLANI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=90d4019573105be9 2019-03-21 15:05:39+03 GMT DİFTERİ-TETANOZ AŞISI SONRASI GELİŞEN İMMÜN TROMBOSİTOPENİ OLGUSU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=e69b5195723de79b 2019-03-21 14:16:41+03 GMT ERGENLERİN GELECEK KAYGILARI İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE YAŞAM DOYUMUNUN ARACI ROLÜ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=ad309195708991ec 2019-03-20 16:50:12+03 GMT BİRİNCİ BASAMAKTA ÜRTİKER TANI VE TEDAVİSİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=5bde61957046c43a 2019-03-20 16:49:52+03 GMT BİR ÇOCUKTA TRAVMATİK GÖZ KÜRESİ LUKSASYONU İÇİN BAŞARILI BİR CERRAHİ GİRİŞİM OLGUSU: IŞIĞIN ALGILAMASINDAN TAM BİR GÖRME KESKİNLİĞİNE http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=a2cee1956875b93a 2019-03-20 16:49:04+03 GMT