TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ HEMODİYALİZ HASTALARINDA KANITA DAYALI SEMPTOM YÖNETİMİ: KAŞINTI/CİLT KURULUĞU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=26eea189953b6b7a 2018-11-20 17:14:56+03 GMT GÖÇMEN BİREYLERE SAĞLIK BAKIM HİZMETİ SUNUMUNDA YAŞANAN SORUNLAR http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=7c55918994593df0 2018-11-20 17:14:36+03 GMT ÖZOFAGUS KANSERİNDE MALİGN ÖZOFAGUS FİSTÜLÜ VE TEDAVİSİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=89e5b189936719ae 2018-11-20 17:14:23+03 GMT TRAVMAYA DİYALEKTİK DAVRANIŞÇI TERAPİ İLE YAKLAŞIM http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=ab319189920ab657 2018-11-20 17:14:09+03 GMT HERPES ZOSTER SONRASI KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=3b3671899060f3c1 2018-11-16 13:28:24+03 GMT POSTERİOR FOSSA MEDÜLLOBLASTOMUN TEDAVİSİNDE KULLANILAN KRANİYAL RADYASYON GEÇ KOMPLİKASYONU OLAN SEREBELLOPONTİN KÖŞENİN MENENJİOMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=178c31899010517a 2018-11-16 13:28:12+03 GMT PRİMER SİNONAZAL DİFÜZ BÜYÜK B-HÜCRELİ LENFOMA http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=2e724189891decec 2018-11-16 13:27:46+03 GMT SİGARA BIRAKMA SONRASI SİSTEMİK İNFLAMATUAR VE NAZAL MUKOSİLİER YANITTAKİ DEĞİŞİKLİKLER http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=e88cf18987844ed7 2018-11-16 13:27:16+03 GMT ANTİFUNGAL İLACA BAĞLI GELİŞEN YAN ETKİ: POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU BENZERİ KLİNİK? http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=a149318986163bb7 2018-11-16 13:27:00+03 GMT ÇOCUKLAR İÇİN POTANSİYEL BİR TEHLİKE: ŞARBON http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=75efd1898551e1ad 2018-11-14 15:26:47+03 GMT