TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ GENU REKURVATUM DÜZELTME AMELİYATI OLACAK FRONTOMETAFİZYAL DİSPLAZİLİ ( GORLİN-COHEN SENDROMU) HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=7a179174622a1977 2017-12-14 13:31:04+03 GMT GEBELİK VE TROPİKAL PARAZİTİK ENFEKSİYONLAR http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=304c9174611d1e48 2017-12-14 11:42:43+03 GMT İKİZDEN İKİZE TRANSFÜZYON SENDROMU (TTTS) NEDENİYLE UYGULANAN AMNİYODRENAJ SONRASI ABLASYO PLASENTA GELİŞİMİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=2e41c1745766023e 2017-12-14 10:20:54+03 GMT TEKRARLAYAN PERİKARDİYAL TAMPONADIN NADİR NEDENİ: KARDİYAK ANJİYOSARKOM http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=aaad9174537c0781 2017-12-13 15:17:51+03 GMT GEBELİK VE PERİKARDİYAL HASTALIKLAR http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=642af174518bd5be 2017-12-13 14:34:53+03 GMT HER İKİ ELDE YAYGIN BÜLLERLE KARAKTERİZE BİR DİZHİDROZ OLGUSU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=eb82d174501f19e0 2017-12-13 14:02:47+03 GMT CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİM, DIŞ KORUMA, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN SEVK VE NAKİLLERİ İLE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDAKİ PROTOKOLÜN BİR OLGU SUNUMU ÜZERİNDEN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRİLMESİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=a1fe01744903ed79 2017-12-13 13:44:32+03 GMT TEİKOPLANİNİN İNDÜKLEDİĞİ NÖBET http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=b1c6a174431dbe8c 2017-12-13 09:59:59+03 GMT ETMOİD SİNOLİTİYAZİS, NAZAL POLİPOZİS VE KRONİK SİNÜZİT BİRLİKTELİĞİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=b5fba174419257ea 2017-12-13 09:35:17+03 GMT APENDİKSTE DİVERTİKÜL, GRANÜLOM VE ENTEROBİYUS BİRLİKTELİĞİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=1715d174418e6692 2017-12-13 09:35:01+03 GMT