TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ GÖÇ OLGUSUNUN ERGEN RUH SAGLIGINA ETKİSİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=9dc8518348405d05 2018-07-20 16:30:03+03 GMT CİDDİ AMİTRİPTİLİN ZEHİRLENMESİ OLAN HASTADA HEMODİYAFİLTRASYON UYGULAMASI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=931ab18347304784 2018-07-20 15:04:31+03 GMT YAZARIN YANITI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=ab671183453e7767 2018-07-20 15:04:10+03 GMT UTERİN SERVİKSİN MİNİMAL DEVİASYON ADENOKARSİNOMU (MDA) http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=356bd1834265ed1b 2018-07-20 15:03:38+03 GMT BİLİYER ATREZİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=50875183418ad761 2018-07-20 15:03:30+03 GMT YANIT “ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİ SONRASINDA AĞRININ GİDERİLMESİ: ULTRASON EŞLİĞİNDE FEMORAL SİNİR BLOĞU MU, ADDÜKTÖR KANAL BLOĞU MU?” http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=4fb81183412aceb0 2018-07-19 13:59:44+03 GMT LOKALİZE LARİNGEAL AMİLOİDOZ: NADİR BİR OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=fd84a1833723b9ab 2018-07-19 13:58:56+03 GMT ÇOCUKLUK YAŞ DÖNEMİ ÖZELİKLERİNİN YANIK ÜZERİNE ETKİSİ VE YANIKLI ÇOCUKLARA YÖNELİK BAKIM ÖNERİLERİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=3ab9a1833639cb24 2018-07-19 13:58:47+03 GMT TRAVMATİK ASFİKSİ; OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=5e444183354be3cf 2018-07-19 13:58:34+03 GMT GARDNER SENDROMLU OLGUYA DENTAL TEŞHİS VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=92cb61833414434b 2018-07-18 15:22:36+03 GMT