TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ UZUN DÖNEM STATİN KULLANAN HASTALARDA PERİFERİK POLİNÖROPATİ GELİŞİMİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=99c6620816124ee0 2019-11-12 16:13:14+03 GMT HEMŞİRELİKTE İNOVASYON KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA; BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=82eba2081451cec0 2019-11-12 15:46:15+03 GMT MEKONYUM ASPİRASYON SENDROMU: İNTRAPARTUM BAKIM VE YAKLAŞIM http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=737ab20812812e64 2019-11-12 14:56:13+03 GMT İŞ KAZASI İLİŞKİLİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ: BİR YILLIK DENEYİM http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=2709c20811027d8b 2019-11-12 09:50:23+03 GMT KİSTİK FİBROZİS HASTALIĞINDA MİKRO RNA’LARIN ROLÜ VE YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN ÖNEMİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=3bee02080698325c 2019-11-08 18:23:38+03 GMT YAŞLI SAĞLIĞINDA PET TERAPİ (HAYVAN DESTEKLİ TEDAVİ) UYGULAMALARININ LİTERATÜR EŞLİĞİNDE İNCELENMESİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=d274f2080618d353 2019-11-08 18:19:50+03 GMT GEBELİKTE NADİR GÖRÜLEN VE BAŞARILI YÖNETİLEN SPONTAN PNÖMOTORAKS: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=a9a3f2080519e9ff 2019-11-08 18:15:42+03 GMT YAYGIN VEZİKÜLOBÜLLÖZ LEZYONLARLA SEYREDEN ATİPİK EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI: ÜÇ OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=77237208041286ef 2019-11-07 18:32:29+03 GMT MOTORLU ARAÇ ISITMA SİSTEMİNE (WEBASTO) BAĞLI İKİ ÖLÜM: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=79237208025c7940 2019-11-07 18:14:48+03 GMT DERİN VEN TROMBOZU VE PULMONER EMBOLİ TEDAVİSİNDE TEMEL PRENSİPLER http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=213912080136a715 2019-11-07 18:08:07+03 GMT