TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ İLERİ YAŞ HASTADA OLFAKTÖR REFERANS SENDROMU: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=82f2617021603ec7 2017-08-18 14:29:11+03 GMT AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE FARMAKOGENOMİK http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=ad60c1702116af04 2017-08-18 14:28:57+03 GMT PARAFARENGEAL BÖLGEYE UZANAN DEV AĞIZ TABANI EPİDERMOİD KİSTİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=240411702033eb5b 2017-08-18 14:28:45+03 GMT KOMPLEMAN FAKTÖR H ANTİKORU İLİŞKİLİ ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM VE EKULİZUMAB TEDAVİSİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=7584917020284427 2017-08-18 14:28:37+03 GMT BAŞAĞRISI VE İNME ATAĞI İLE PRESENTE OLAN BİR POEMS OLGUSU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=90ce7170177cc3e6 2017-08-16 13:48:27+03 GMT AKTİVİTE İNTOLERANSI DEPRESYONDAKİ BİREYE KONULACAK HEMŞİRELİK TANISI MIDIR? http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=b337f170168782d0 2017-08-16 13:48:17+03 GMT DABİGATRAN TEDAVİSİ ALAN HASTADA GELİŞEN AKUT PULMONER EMBOLİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=284a9170158bd940 2017-08-16 13:48:05+03 GMT PAROKSETİN KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ EKİMOZ: BİR OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=65f461701492d27c 2017-08-16 13:47:51+03 GMT KANSERLİ VE SAĞLIKLI ÇOCUKLARIN DEPRESİF BELİRTİ DÜZEYLERİ İLE BENLİK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 0, 05). Kanserli ve sağlıklı çocukların depresif belirti düzeyleri ile benlik kavramları arasında orta düzeyde, negatif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu, benlik kavramları yükseldikçe depresif belirti düzeylerinin azaldığı saptanmıştır (p<0, 05). Sonuç: Kanserli çocuklara depresif belirti düzeyi ve benlik kavramı değerlendirme sonuçlarına göre verilecek psikososyal desteğin, çocukların tedavilerine olumlu katkısının olacağı düşünülmektedir. ]]> http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=1ad721701324892d 2017-08-16 13:45:59+03 GMT HASTA UYUMUNDA EĞİTİMİN ROLÜ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=98a3617012708968 2017-08-11 15:42:33+03 GMT