TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ HEMŞİRELİKTE İNOVASYON ÖRNEKLERİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=5f3ca1809353f7b4 2018-05-18 09:02:27+03 GMT MİTRAL STENOZLU KOAH HASTASINDA HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=4dc16180928ac734 2018-05-18 09:02:17+03 GMT TÜRKİYE’DE BİR DEVLET HASTANESİNDE 2010-2016 YILLARI ARASINDA PSEUDOMONAS AERUGINOSA ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK SONUÇLARI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=824d6180910a00c0 2018-05-18 09:01:34+03 GMT EDİTÖRE MEKTUP: ULTRASON EŞLİĞİNDE POSTERİOR FEMORAL KUTANÖZ SİNİR BLOĞU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=86e501809058b029 2018-05-17 14:47:32+03 GMT GLUKOZ-GALAKTOZ MALABSORBSİYONU VE KALP YETMEZLİĞİ OLAN YENİDOĞAN OLGUSU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=483cc1808634b0f0 2018-05-16 16:06:34+03 GMT GEÇ BAŞLANGIÇLI FATAL PARAQUAT İNTOKSİKASYONU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=8a587180807ec783 2018-05-16 14:20:41+03 GMT KABG HASTALARINI BİLGİLENDİRMEK VEYA EĞİTMEK http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=8138e180784f5cd4 2018-05-15 09:07:17+03 GMT AKRAN ZORBALIĞININ ÖNLENMESİNDE OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN ROLÜ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=a0a591807531d08f 2018-05-15 09:07:06+03 GMT PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE EKLEME YÖNTEMİ İLE ÜRETİM http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=0861518072763f89 2018-05-11 11:50:11+03 GMT NAZOPALATİN KANAL KİSTİ: BİR OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=d5e6418068841da9 2018-05-11 11:49:12+03 GMT