TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE AYAKTAN VE YATAN HASTALAR İÇİN İSTENEN PSİKİYATRİ KONSÜLTASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 2018 YILI VERİLERİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=f4c2921182540d53 2020-01-17 15:43:26+03 GMT DOWN SENDROMLU GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN AKRANLARI İLE KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=a0cd02117888e947 2020-01-17 15:12:32+03 GMT RİSPERİDON TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ BİR YAYGIN ÖDEM OLGUSU (TUR) http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=8d145211770a2dc2 2020-01-17 14:56:34+03 GMT PULMONER VENÖZ STENOZUN TANISAL VE CERRAHİ ZORLUKLARI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=b006f211755bd6b9 2020-01-17 14:50:58+03 GMT OBEZİTENİN KADIN KANSERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: DERLEME MAKALESİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=49c6f21174095600 2020-01-17 13:35:49+03 GMT 2017 ACC/AHA GÜNCELLENMİŞ HİPERTANSİYON REHBERİNDE GÜNCEL TANIMLANAN YÜKSEK KAN BASINÇLI HASTALARDA KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=3a63a2117268bf72 2020-01-17 13:27:58+03 GMT SAĞLIKTA ŞİDDETİN BEYAZ KOD VERİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=d8f592116447b1c3 2020-01-17 10:50:24+03 GMT KORUYUCU HALKASI SAĞLAMKEN ÇIKIK GELİŞEN KISITLAYICI TOTAL KALÇA PROTEZİ OLGUSU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=3e99321163144a32 2020-01-17 10:39:46+03 GMT 46, XY, T(10;17) (P13;Q22 ) RESİPROKAL TRANSLOKASYON VE TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=78b0d211611bf9de 2020-01-17 09:17:21+03 GMT KEMİK İLİĞİNE METASTAZ YAPAN NON-HEMATOLOJİK MALİGNANSİLER: ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR MERKEZDEN KAYIT TABANLI TANIMLAYICI ÇALIŞMA http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=d421f211588cef3c 2020-01-14 15:28:53+03 GMT