TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ LAFORA HASTALIĞI: MOLEKÜLER ETİYOLOJİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=456ac1781703b899 2018-03-16 16:35:14+03 GMT ALTI AYLIK ÇOCUKTA SALMONELLA CHOLERAESUİS’E BAĞLI BAKTERİYEMİ 3, Hb: 10.5, Trombosit: 221000/mm3, ALT 73 U/L, AST 61 U/L saptanırken, diğer biyokimyasal değerleri normal sınırlarda idi. Gaita tetkiklerinde bakılan adenovirus ve rotavirus antijen testleri negatif olarak geldi. Hastanın kan, idrar ve gaita kültürleri de gönderilerek intravenöz sefotaksim (doz: 200 mg/kg/gün 4 doza bölünerek) tedavisi başlandı. Alınan kan kültüründe Salmonella choleraesuis üremesi olduğu bildirildi. Salmonella choleraesuis antibiyogramda seftriaksona duyarlı olarak gözlendi. Hasta izole edildi, temas izolasyon önlemleri alındı, 3 kez yinelenen gaita kültürlerinde üreme olmadı. İntravenöz sefotaksim tedavisinin 3. gününde kontrol kan kültürü gönderildi ve üreme olmadı. Sefotaksim tedavisi sonrası hiç ateşi olmayan, takibinde genel durumu iyi olan, ishali ve kusması gerileyen hastanın sefotaksim tedavisi 14 güne tamamlandı. Sonuç: Salmonella enfeksiyonları hâlen ülkemiz için önemli bir hastalıktır, özellikle çocuklarda hastalığa bağlı mortalite ve morbidite gelişimini azaltan en önemli faktör erken tanı ve tedavidir. ]]> http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=0e9d617816320026 2018-03-16 16:05:39+03 GMT TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA HPA EKSENİNİN DİSREGÜLASYONU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=8c9be1781551268a 2018-03-16 16:05:26+03 GMT İLGİNÇ BİR VAKA OLARAK BİLATERAL ÜST MOTOR ZAYIFLIK: BİR OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=863431781095b58f 2018-03-15 16:24:08+03 GMT VALPROİK ASİT KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN HİPERAMONYEMİK ENSEFALOPATİ: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=74363178069c46a1 2018-03-15 13:55:03+03 GMT KRONİK KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA KARDİYAK RESENKRONİZASYON TEDAVİSİNİN KARDİYAK BİYOBELİRTEÇLER ÜZERİNE ETKİSİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=2106a17803758ae3 2018-03-14 16:26:53+03 GMT MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE KEMİK MODİFİYE EDEN İLAÇLARIN ERKEN VE İLERİ EVREDE KULLANIMI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=c6e16178000c2a89 2018-03-14 12:34:50+03 GMT LİNEER IGA BÜLLÖZ DERMATOZU VE KARSİNOMA EX PLEOMORFİK ADENOMUN BİRLİKTELİĞİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=4e93f17797222dee 2018-03-13 15:23:16+03 GMT KAFA TABANI VE ORBİTA DUVARINA İNVAZYON GÖSTEREN JÜVENİL PSAMMOMATOİD OSSİFİYE FİBROM: ENDER GÖRÜLEN BİR OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=41d23177965bdeab 2018-03-13 14:57:15+03 GMT BEHÇET HASTALIĞINDA KAROTİS ARTER PSÖDOANEVRİZMASI VE DARLIĞININ CERRAHİ ONARIMI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=cb33e17795689578 2018-03-13 10:57:43+03 GMT