TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ PSİKOAKTİF BANYO TUZLARI VE NÖROTOKSİSİTE RİSKİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=9435f2191835e152 2020-06-05 11:59:52+03 GMT PLASENTA PREVİA VE GESTASYONEL DİYABET TANISI OLAN GEBENİN HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=94356219168234de 2020-06-05 11:59:37+03 GMT HER YÖNÜYLE DENTAL KÖK HÜCRELER http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=2a58d2191620287b 2020-06-05 11:59:21+03 GMT ÇOCUKLUK DÖNEMİ HABİLİTASYON UYGULAMALARI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=802c1219149b7119 2020-06-05 11:59:10+03 GMT 18F-FLORODEOKSİGLİKOZ POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ’DE SUPERSKEN GÖRÜNÜMÜNÜN BİR NEDENİ OLARAK KEMİK İLİĞİNİN LENFOBLASTİK TUTULUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=4418d2191381733d 2020-06-03 15:25:44+03 GMT VESTİBÜLER NÖRİNİT: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=62a142191316589d 2020-06-03 12:33:23+03 GMT METOKLOPRAMİD KULLANIMI SONRASI GELİŞEN MALİGN NÖROLEPTİK SENDROM: OLGU SUNUMU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=5818d219117bc59a 2020-06-03 12:27:03+03 GMT KANSERLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE UYKU KALİTESİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=11ce4219108fdc60 2020-06-03 11:44:57+03 GMT BİR STRES KIRIĞI OLGUSU: ALTTA YATAN NEDEN NEDİR? http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=9bf04219103158d1 2020-06-03 11:39:18+03 GMT OTOİMMUN KOMPLİKASYONLARLA SEYREDEN YAYGIN DEĞİŞKEN İMMÜN YETMEZLİK HASTASINDA RENAL AMİLOİDOZ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=43827219095ad1a0 2020-06-03 11:29:09+03 GMT