Toplam 19 sonuç bulundu.
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
1OKSİPİTAL KONDİLDEN İNFERİOR KLİVUSA UZANAN KIRIĞI OLAN NÖRODEFİSİTSİZ HASTA: OLGU SUNUMU
MUHAMMET BAHADIR YILMAZ, MEHMET TÖNGE, ÜMMÜGÜLSÜM ÖZGÜL GÜMÜŞ, AYHAN TEKİNER, OKTAY GÜRCAN
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):163-166
2SUPRATENTORİAL PRİMER MALİGN MELANOM: BİR OLGU SUNUMU
ZÜHTÜ ÖZBEK, HASAN EMRE AYDIN, DENİZ ARIK, ALİ ARSLANTAŞ
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):159-162
3KAFA TRAVMASI SONRASI ORTAYA ÇIKAN EOZİNOFİLİK GRANÜLOM
İBRAHİM ALATAŞ, SERHAT BAYDIN, NİDA ÇELİK, MELİHA GÜNDAĞ, SELVİNAZ EDİZER, AKIN ÖZTÜRK, ERHAN EMEL
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):154-158
4ATİPİK BULGULARLA PREZENTE OLAN İNTRAOSSEÖZ MENİNGİOM: OLGU SUNUMU
HÜSEYİN GÜLER, OSMAN ARIKAN NACAR, MUSTAFA ONUR ULU, ŞEBNEM BATUR, BÜGE ÖZ, MEHMET YAŞAR KAYNAR
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):149-153
5SPONTAN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYON: BİR OLGU SUNUMU
MUSTAFA KAKŞİ, FATİH HAN BÖLÜKBAŞI
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):145-148
6ARNOLD CHİARİ MALFORMASYONLU BİR HASTADA KORPUS KALLOZUM İSKEMİSİ
FATİH BAYRAKLI, HATİCE BALABAN, MUSTAFA GÜRELİK, İBRAHİM ÖZTOPRAK
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):142-144
7ANTERİOR SERVİKAL GİRİŞİM PLANLANAN SERVİKAL SPİNAL KORD YARALANMALI HASTALARDA TRAKEOSTOMİ NE ZAMAN AÇILMALI? OLGU SUNUMU
BERKER CEMİL, EMRE CEMAL GÖKCE, BÜLENT ERDOĞAN
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):139-141
8SAK OLMAKSIZIN İNTRAVENTRİKÜLER KANAMA İLE PREZENTE OLAN RÜPTÜRE ANTERİOR KOMMİNİKAN ANEVRİZMASI: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
MUHAMMET BAHADIR YILMAZ, AYHAN TEKİNER, OKTAY GÜRCAN, TUNCER GÖKER, KAĞAN TUN
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):134-138
9KESİCİ ALET YARALANMASINA BAĞLI İZOLE DORSAL SKAPULAR SİNİR LEZYONU: OLGU SUNUMU
ALİ KIVANÇ TOPUZ, AHMET EROĞLU, SELÇUK GÖÇMEN, CEM ATABEY, AHMET ÇOLAK, MEHMET NUSRET DEMİRCAN
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):130-133
10TORAKAL DİSK HERNİSİ CERRAHİSİNDE MİNİMAL İNVAZİF LATERAL TRANSTORASİK YAKLAŞIM: CERRAHİ TEKNİK VE MEVCUT DİĞER YAKLAŞIMLARLA KARŞILAŞTIRMA
OSMAN ARIKAN NACAR, MUSTAFA ONUR ULU, MURAT PEKMEZCİ, VEDAT DEVİREN
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):119-129
11FRONTAL SİNÜS FRAKTÜRLERİNE YAKLAŞIMDA DÜN VE BUGÜN
YALÇIN BAYRAM, ALİ OSMAN YILDIRIM, ÜMİT KALDIRIM, SALİM KEMAL TUNCER
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):111-118
12HEKİMBAŞI EMÎR ÇELEBİ VE ÜNLÜ ESERİ ENMÛZECÜ’T-TIBB’DA KAFATASI VE OMURGA ANATOMİSİ ÜZERİNE
AHMET ACIDUMAN
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):103-110
13SKALP REKONSTRÜKSİYONUNDA KLİNİK TECRÜBELERİMİZ
SERDAR DÜZGÜN, ERKİN ÜNLÜ, MUSTAFA DEVECİ, CİHAN HASÇİÇEK, YAĞMUR BALİ
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):100-102
14NÖROŞİRÜRJİ YOĞUN BAKIMINDA 6 AYDAN UZUN HOSPİTALİZE EDİLEN OLGULARIN DESKRİPTİF ÇALIŞMASI
SELÇUK GÖÇMEN, SERPİL ÖCAL, CEM ATABEY, FERİDUN ACAR, ERDENER TİMURKAYNAK
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):92-99
15SEKONDER BAŞ AĞRILARINA RADYOLOJİK YAKLAŞIM, BENİGN İNTRAKRANİAL PATOLOJİLERİN SIKLIĞI
EMRE DURDAĞ, SERDAL ALBAYRAK, İBRAHİM BURAK ATÇI, ÖMER AYDEN
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):87-91
16ANTAKYA DEVLET HASTANESİ YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLEN MOTOSİKLET KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ARSAL ACARBAŞ
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):84-86
17İNTRAKRANİAL MENİNGİOMLAR: 85 VAKANIN LİTERATÜR EŞLİĞİNDE İNCELENMESİ
İLHAN YILMAZ, ÖMÜR GÜNALDI, METEHAN ESEOĞLU
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):80-83
18ORTA SEREBRAL ARTER ANEVRİZMALARINDA ANEVRİZMA DOMUNUN SÜPERİOR MOBİLİZASYONUNUN GÜVENLİ KLİPSLEMEDE ÖNEMİ
CENGİZ ÇOKLUK, ABDULLAH HİLMİ MARANGOZ, AYDIN KERAMETTİN
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):76-79
19HİDROSEFALİ TEDAVİSİNDE ENDOSKOPİK ÜÇÜNCÜ VENTRİKÜLOSTOMİ
GÖKŞİN ŞENGÜL, YUSUF TÜZÜN, SENCER DUMAN, ÇAĞATAY ÇALIKOĞLU, MURTEZA ÇAKIR
Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):71-75
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
Toplam 19 sonuç bulundu.
Bu arama sonuçlarını paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta Paylaş