Toplam 7 sonuç bulundu.
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
1FLUOKSETİN VE AKTİF METABOLİTİ NORFLUOKSETİNİN İDRARDAN GC-MS İLE ANALİZİ
MÜNEVVER AÇIKKOL, DİLEK SALKIM
Journal of Research in Pharmacy 2010;14(2):98-103
2GLİSİL-L-HİSTİDİL-L-LİSİN-BAKIR(II) PEPTİD İÇEREN LİPOZOM FORMÜLASYONLARI
SETENAY ERDEM, MURAT TÜRKOĞLU
Journal of Research in Pharmacy 2010;14(2):91-97
31,2,4-TRİAZOLİN-3-TİYON VE 2,5-DİSÜBSTİTÜE-1,3,4-TİYADİAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE SİTOTOKSİK AKTİVİTELERİ
SEVGİ KARAKUŞ, UFUK ÇORUH, BİLGEHAN BARLAS-DURGUN, EZEQUİEL M VÁZQUEZ-LÓPEZ, SUNA ÖZBAŞ-TURAN, JÜLİDE AKBUĞA, SEVİM ROLLAS
Journal of Research in Pharmacy 2010;14(2):84-90
4BAZI YENİ HİDRAZON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BUNLARIN ANTİTÜBERKÜLOZ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AHMET ÖZDEMİR, ZAFER ASIM KAPLANCIKLI, GÜLHAN TURAN-ZİTOUNİ, GİLBERT REVİAL
Journal of Research in Pharmacy 2010;14(2):79-83
5PNÖMONİ NEDENİYLE HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK REÇETELEME UYGULAMASININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK GÜVENLİK AMAÇLI ÇALIŞMA
NATALİA RADEVA-DAFİNOVA, MOMCHİL VELİKOV, ILKO GETOV
Journal of Research in Pharmacy 2010;14(2):74-78
6SIÇANLARDA NAFTALEN İLE OLUŞTURULAN OKSİDATİF HASARA KARŞI ERDOSTEİN‘İN KORUYUCU ETKİLERİ
ÖZER ŞEHİRLİ, GÖKSEL ŞENER
Journal of Research in Pharmacy 2010;14(2):67-73
7OKSİTOSİN VE HİPOTALAMUS-HİPOFİZ-ADRENAL BEZ EKSENİ
BERRAK Ç YEĞEN
Journal of Research in Pharmacy 2010;14(2):61-66
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
Toplam 7 sonuç bulundu.
Bu arama sonuçlarını paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta Paylaş