Toplam 33 sonuç bulundu.
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
1SEPSİSTE DENEYSEL MODELLER
ALPER B İSKİT
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(2):133-136
2SEPSİSTE METABOLİK DESTEK
MUHAMMET GÜVEN
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(2):122-132
3SEPSİSTE ORGAN DESTEK TEDAVİLERİ
MURAT SUNGUR
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(2):112-121
4SEPSİSTE İMMÜNOLOJİK, ANTİİNFLAMATUVAR VE ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ
ARZU TOPELI İSKİT
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(2):109-111
5SEPSİSTE ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ
PINAR ZARAKOLU, MURAT AKOVA
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(2):103-108
6SEPSİSTE HEMODİNAMİK MONİTÖRİZASYON VE RESÜSİTASYON
YUSUF ALPER KILIÇ
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(2):92-102
7SEPSİS TANISI
N DEFNE ÖNÜR ALTINTAŞ, ARZU TOPELİ İSKİT
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(2):85-91
8SEPSİS PATOFİZYOLOJİSİ
KAYA YORGANCI
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(2):80-84
9SEPSİS VE İLGİLİ TANIMLAMALAR
KAYA YORGANCI, İSKENDER SAYEK
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(2):75-79
10SEPSİS: GENEL BAKIŞ
TURGAY ÇELİKEL
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(2):73-74
11EKSTÜBASYON SONRASI SOLUNUM YETMEZLİĞİNDE NONİNVAZİV POZİTİF BASINÇLI VENTİLASYON
A ESTEBAN, F FRUTOS-VİVAR, N D FERGUSON, Y ARABİ, C APEZTEGUİA, M GONZALEZ, S K EPSTEİN, N S HİLL, S NAVA, M A SOARES, G D'EMPAİRE, İ ALİA, A ANZUETO
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(1):65-68
12SİSTEMİK SKLEROZİSLİ HASTADA ENDOTRAKEAL ENTÜBASYONA SEKONDER GELİŞEN ERKEN TRAKEA-ÖZEFAGEAL FİSTÜL
ÖZGÜR ÖZSOYLAR, MUSTAFA ARSLAN, NEDİM ÇEKMEN, MEHMET AKÇABAY, SEDAT DEMİRCAN
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(1):61-64
13YOĞUN BAKIM HASTALARINDA SUBKLAVYEN VEN KATETERİZASYONU: 211 HASTANIN ANALİZİ
SELİM CANDAN, HÜSNE ŞAHİN, PİRAT, PINAR ZEYNELOĞLU, GÜLNAZ ARSLAN
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(1):55-60
14KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI
HAMDİ AKAN
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(1):50-54
15TOTAL NÜTRİSYON TEDAVİSİNDE FARMAKOLOJİK ETKİLEŞMELER
DENİZ BALCI, VOLKAN GENÇ, SEHER DEMİREK, SEMİH AYDINTUĞ
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(1):42-49
16KRİTİK HASTANIN TRANSPORTU
HAKAN ALP BODUR
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(1):36-41
17YOĞUN BAKIMDA DELİRYUM
SEDA BANU AKINCI, ALTAN ŞAHİN
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(1):26-35
18AKUT KORONER SENDROMLAR
ALPAY T SEZGİN, AYLİN YILDIRIR, HALDUN MÜDERRİSOĞLU
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(1):5-25
19DİABETES MELLİTUSLU BİR HASTADA ROSİGLİTAZON KULLANIMINA BAĞLI BİR AKUT AKCİĞER ÖDEMİ
NEDİM ÇEKMEN, MUSTAFA CESUR, PAŞA BEDEL, R REŞAT ÇETİNBAŞ, ÖZCAN ERDEMLİ
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(3):191-196
20AKUT KARBONMONOKSİT İNTOKSİKASYONU VE GEBELİK
AYDA BAŞGÜL, ALİN BAŞGÜL, AYŞE HANCI, SEVİLAY AKÇAN
Yoğun Bakım Dergisi 2005;5(3):187-190
Hepsini seç | Tümünü bırak | Seçimi çevir Seçili kayıtları:
Toplam 33 sonuç bulundu.
Bu arama sonuçlarını paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta Paylaş