« Geri
BÜLLÖZ TİP LİKEN PLANUS: NADİR BİR OLGU SUNUMU
İLKNUR ENİNANÇ, BÜŞRA ŞAHİN, FAHRETTTİN GÖZE
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2022;13(2):348-352
Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Sivas, Turkey

Amaç: Oral büllöz liken planus (BLP), liken planusun nadir görülen bir formu olup, oral mukozada %1 oranında görülmektedir. Oral mukozada damak, bukkal mukoza ve nadiren dilde görülür. Bu olgu sunumun amacı lökoplaki benzeri görülen lezyonların ayırıcı tanısında, liken planusun da bulundurulması gerektiğinin önemidir. Olgu Raporu: Bu sunumda 5 yıldır var olan, dilin lateral kısımları, dil altı ve yanakta hiperkeratotik alanlar şeklinde izlenen asemptomatik büllöz liken planus olgusu, klinik ve histopatolojik özellikleri sunuldu. Herhangi bir cilt bulgusu olmayan hastaya sistemik kortikosteroid tedavisi başlandı. SONUÇ: Oral mukozada çok nadir olarak izlenen BLP’un yaygın klinik belirtisi olan yanma hissi her hastada görülmeyebilir. Ayrıca BLP plak formunda izlendiğinde lökoplaki ile karıştırılabilir. Malignite potansiyeli açısından kesin tanı için histopatolojik inceleme zorunlu olup, bu sayede doğru tanıya gitme süreci hızlandırılmalıdır.

Facebook'ta Paylaş